รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 17/01/2564

แม่เหล็กกลม แม่เหล็กสี่เหลี่ยม แม่เหล็กรูเทเปอร์
แม่เหล็กติดป้ายชื่อ แม่เหล็กติดเครื่องหมาย แม่เหล็กชุดพร้อมห่วง
แม่เหล็กBarอุตสาหกรรม
ข้อมูลบริษัท เหล็กดูด จำกัด ข้อมูลติดต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล คุ๊กกี้ cookie
การคืนเงิน คำเตือนแม่เหล็กแรงสูง แรงดูดแม่เหล็ก • ตัวอย่างแรงดูดแม่เหล็กแรงสูง

   แม่เหล็กติดป้ายชื่อ
  ชุดแม่เหล็กติดเครื่องหมาย , ติดแพรแถบ

แม่เหล็กติดเครื่องหมาย แม่เหล็กติดเครื่องหมาย แม่เหล็กติดแพรแถบ แม่เหล็กติดเครื่องหมาย

  ชุดแม่เหล็ก ในกรอบเหล็ก + ห่วง

แม่เหล็กตกปลา Fishing magnet แม่เหล็กตกปลา Fishing magnet แม่เหล็กตกปลา Fishing magnet แม่เหล็กตกปลา Fishing magnet
   

  แม่เหล็ก Bar อุตสาหกรรม

แม่เหล็ก Bar อุตสากรรม แม่เหล็กแท่งยาว แม่เหล็ก Bar อุตสากรรม 12,000 Gauss แม่เหล็กแท่งยาว

  แม่เหล็กรูเทเปอร์

 

แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม

   กว้าง 5mm  กว้าง 10mm  กว้าง 20mm กว้าง 25mm  กว้าง 50mm
 ยาว 10mm  B1005...  B1010...  -  -  -
 ยาว 20mm  B2005...  B2010...  B2020...    
 ยาว 30mm  -  B3010...  -  -  -
 ยาว 40mm  -  B4010...  B4020...  -  -
 ยาว 50mm  -  B5010...  -  B5025...  -
 ยาว 100mm  -  -  B9020... -  B9050...
B1005015 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 10mm × 5mm × 1.5mm B100503 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 10mm × 5mm × 3mm
B1010015 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 10mm × 10mm × 1.5mm B101003 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 10mm × 10mm × 3mm B101005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 10mm × 10mm × 5mm
B200501 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 5mm × 1mm B2005015 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 5mm × 1.5mm B200503 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 5mm × 3mm 
B2010015 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 10mm × 1.5mm B201003 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 10mm × 3mm B201003 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 10mm × 3mm
B201005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 10mm × 5mm  
B202003 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 20mm × 3mm B202005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 20mm × 5mm B202005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 20mm × 20mm × 5mm
B3010015 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 30mm × 10mm × 1.5mm B301003 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 30mm × 10mm × 3mm B301005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 30mm × 10mm × 5mm
B4010015 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 40mm × 10mm × 1.5mm B401003 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 40mm × 10mm × 3mm B401005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 40mm × 10mm × 5mm
B402005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 40mm × 20mm × 5mm B402005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 40mm × 20mm × 5mm B402010 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 40mm × 20mm × 10mm
B5010015 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 50mm × 10mm × 1.5mm B501003 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 50mm × 10mm × 3mm B501005 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 50mm × 10mm × 5mm 
B502505 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 50mm × 25mm × 5mm B502510 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 50mm × 25mm × 10mm
B902010 แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม ขนาด 100mm × 20mm × 10mm https://www.lekdood.co.th/th/category/117604/B905010

 • แม่เหล็กแรงสูงกลม

 • เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ในตารางด้านล่างได้เลยครับ
 Dia 2mm  Dia 3mm  Dia 4mm  Dia 5mm
 Dia 6mm  Dia 8mm  Dia 10mm  Dia 12mm
 Dia 15mm  Dia 18mm  Dia 20mm  Dia 25mm
 Dia 30mm      

D0201 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 2mm × 1mm  
D0301 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 3mm × 1mm D03015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 3mm × 1.5mm D0302 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 3mm × 2mm
D0303 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 3mm × 3mm  
D0401 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 4mm × 1mm D04015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 4mm × 1.5mm แม่เหล็กกลมD0402 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 4mm × 2mm
D0501 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 5mm × 1mm D05015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 5mm × 1.5mm D0502 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 5mm × 2mm
D0503 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 5mm × 3mm  
D0601 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 6mm × 1mm D06015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 6mm × 1.5mm D0602 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 6mm × 2mm
  D0603 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 6mm × 3mm
D0801 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 8mm × 1mm D0802 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 8mm × 2mm D0803 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 8mm × 3mm
D0805 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 8mm × 5mm  
D1001 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 1mm D10015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 1.5mm D1002 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 2mm
D1003 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 3mm D1003 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 3mm D1005 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 5mm
D1010 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 10mm D1015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 15mm D1020 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 10mm × 20mm 
D1201 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 12mm × 1mm D12015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 12mm × 1.5mm D1202 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 12mm × 2mm
D1203 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 12mm × 3mm D1203 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 12mm × 3mm D1205 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 12mm × 5mm
D1205 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 12mm × 5mm  
D1501 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 15mm × 1mm D15015 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 15mm × 1.5mm D1502 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 15mm × 2mm
D1503 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 15mm × 3mm D1503 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 15mm × 3mm D1505 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 15mm × 5mm
D1803 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 18mm × 3mm D1805 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 18mm × 5mm
D2003 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 20mm × 3mm D2005 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 20mm × 5mm D2005 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 20mm × 5mm
D2010 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 20mm × 10mm  
D2503 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 25mm × 3mm D2505 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 25mm × 5mm D2505 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 25mm × 5mm
D2510 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 25mm × 10mm  
D3003 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 30mm × 3mm D3005 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 30mm × 5mm D3010 แม่เหล็กแรงสูง กลม ขนาด 30mm × 10mm

 

 • แม่เหล็กแรงสูง คืออะไร ?

  • หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมถึงเรียกว่าแม่เหล็กแรงสูง เรามาทำความรู้จักกับแม่เหล็กชนิดนี้กันก่อนนะครับ
  • สำหรับแม่เหล็กแรงสูง มีชื่อเรียกจริงๆ หลายชื่อ ได้แก่
   • แม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียม
   • Neodymium magnet
   • NdFeB Magnet
    • ซึ่ง ย่อมากจาก ชื่อธาตุ Nd+Fe+B
    • Nd คือ Neodymium
    • Fe คือ เหล็ก
    • B คือ โบรอน
  • ซึ่งแม่เหล็ก ชนิด นีโอไดเมียมนั้น เป็นแม่เหล็ก ถาวร ที่มีแรงดูดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแม่เหล็กถาวรชนิดอื่นๆ ในปัจจุบันครับ
  • ด้วยคุณสมบัติ แรงที่สุด เมื่อเทียบกับแม่เหล็กถาวรชนิดอื่น เช่น แม่เหล็กเฟอร์ไรท์(อ่านบทความ เปรียบเทียบแรงดูดแม่เหล็ก) เป็นต้น
  • แม่เหล็กนีโอไดเมียม จึกถูกยกให้เป็นแม่เหล็กแรงสูง นั่นเองครับ
<

Tag #ccb1005015 #ccb100503 #ccb1010015 #ccb101003 #ccb2005015 #ccb200503 #ccb2010015 #ccb201003 #ccb201005 #ccb202003 #ccb202005 #ccb3010015 #ccb301003 #ccb301005 #ccb4010015 #ccb401003 #ccb401005 #ccb402005 #ccb402010 #ccb5010015 #ccb501003 #ccb501005 #ccb502505 #ccb502510 #ccb902010 #ccd0201 #ccd0202 #ccd0301 #ccd0302 #ccd0303 #ccd0401 #ccd0402 #ccd0501 #ccd05015 #ccd0503 #ccd0502 #ccd0503 #ccd0505 #ccd0601 #ccd06015 #ccd0602 #ccd0603 #ccd0801 #ccd0802 #ccd0803 #ccd0805 #ccd10005 #ccd1001 #ccd10015 #ccd1002 #ccd1003 #ccd1005 #ccd1010 #ccd1015 #ccd1020 #ccd1030 #ccd1201 #ccd12015 #ccd1202 #ccd1203 #ccd1205 #ccd1501 #ccd15015 #ccd1502 #ccd1503 #ccd1505 #ccd1510 #ccd2003 #ccd2005 #ccd2010 #ccd2503 #ccd2505 #ccd2510 #ccd3003 #ccd3005 #ccd3010 ccd2005 ccd1505h08 #ccd03015 #ccd04015 #ccna #Fishingma