Wishlist: (0) • Breif / อย่างย่อ

  • LDPF3s คือค่าแนะนำเบื้องต้น สำหรับการเลือกใช้งานแม่เหล็ก แบบดูดติดกับเหล็ก ในแนวตรง
  • ตัวอย่าง 1.000Kgf คือค่าแรงที่สามารถรับน้ำหนัก โดยที่แม่เหล็กดูดติดกับเหล็กในแนวตรงแบบนิ่งๆ โดยไม่มีอะไรกั้นกลาง ประมาณ 980 กรัม

 • LDPF3s ย่อมาจากอะไร ?

  • LD ย่อมาจาก Lekdood หรือ บริษัท เหล็กดูด จำกัด
   • คือ พัฒนา ทดสอบ และใช้อ้างอิง เฉพาะสินค้าของบริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น
  • PF ย่อมาจาก Pull Force หรือ แรงดึง
   • ในการทดสอบหาค่า จะใช้วิธีทดสอบหาค่าที่ใช้ในการดึง ให้แม่เหล็กหลุดออกจากการดูดกับสิ่งต่างๆ
  • 3 คือ แรงดูดแบบที่ 3 แม่เหล็ก + เหล็ก ในแนวตรง
  • s คือ Safty
   • เป็นค่า 50% ของค่าแรงดูดสูงสุด(แรงดึงหลุด)
   • เป็นค่าแนะนำสำหรับการใช้งานทั้วไป

 • KgF ย่อมาจากอะไร ?

  • Kgf ย่อมาจาก Kilogram Force
  • หรือ กิโลกรัมแรง
  • 1.000Kgf ไม่เท่ากับ 1.000Kg

 • ทำไมต้องใช้หน่วย KgF แทน Kg ?

  • เนื่องจากกิโลกรัมเป็นค่ามวล ไม่ใช่ค่าแรงครับ
  • อ้างอิงสูตร F=mg อ่านเพิ่มเติม Wikipedia นิวตัน (หน่วยวัด)
  • การใช้งานจริง มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงดูด เช่น โดนแกว่ง ลมพัด อาจทำให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นได้
  • เช่น
   • แม่เหล็กแรงดูด LDPF3s 1.000Kgf ดูดรับน้ำหนักวัตถุ น้ำหนัก 0.98กิโลกรัมแบบนิ่งๆได้
   • แต่เมื่อมีการแกว่งวัตถุดังกล่าว ค่าแรงอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าค่า LDPF3s 1.000Kgf
   • และถ้าถึงค่าแรงดึงหลุด(Peak) แม่เหล็กก็จะหลุดได้นั่นเองครับ

 • วิธีทดสอบหาค่าแรงดูดแม่เหล็ก แบบที่ 3

 

 


 • การประยุกต์ใช้

  • ตัวอย่าง แม่เหล็กสเปค LDFP3s 1.000KgF
  • เมื่อดูดติดกับเหล็กแบบไม่มีอะไรกั้นกลาง(ระยะ0mm)
  • จะสามารถรับวัตถุ ในแนวตรง น้ำหนักประมาณ 980 กรัม แบบนิ่งๆได้
  • ** ถ้ามีการเพิ่มแรง เช่น ลมพัด , การแกว่ง ฯลฯ แม่เหล็กอาจหลุดได้
  • อ้างอิงจากสูตร F = mg  และ  g ≈ 9.8m/s²

 • ตัวอย่าง แม่เหล็กสเปค LDPF3s_10.47_KgF


 

Tag #ccb1005015 #ccb100503 #ccb1010015 #ccb101003 #ccb2005015 #ccb200503 #ccb2010015 #ccb201003 #ccb201005 #ccb202003 #ccb202005 #ccb3010015 #ccb301003 #ccb301005 #ccb4010015 #ccb401003 #ccb401005 #ccb402005 #ccb402010 #ccb5010015 #ccb501003 #ccb501005 #ccb502505 #ccb502510 #ccb902010 #ccd0201 #ccd0202 #ccd0301 #ccd0302 #ccd0303 #ccd0401 #ccd0402 #ccd0501 #ccd05015 #ccd0503 #ccd0502 #ccd0503 #ccd0505 #ccd0601 #ccd06015 #ccd0602 #ccd0603 #ccd0801 #ccd0802 #ccd0803 #ccd0805 #ccd10005 #ccd1001 #ccd10015 #ccd1002 #ccd1003 #ccd1005 #ccd1010 #ccd1015 #ccd1020 #ccd1030 #ccd1201 #ccd12015 #ccd1202 #ccd1203 #ccd1205 #ccd1501 #ccd15015 #ccd1502 #ccd1503 #ccd1505 #ccd1510 #ccd2003 #ccd2005 #ccd2010 #ccd2503 #ccd2505 #ccd2510 #ccd3003 #ccd3005 #ccd3010 ccd2005 ccd1505h08 #ccd03015 #ccd04015 #ccna #Fishingmagnet


คงเหลือ ได้แต้ม
บทความ 50 ชิ้น -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0