กรัมแรง ของแรงดูดแม่เหล็ก คืออะไร ?

Wishlist: (0)
 • กรัมแรง ของแรงดูดแม่เหล็ก คืออะไร ?


 • หัวข้อบทความ
  • 1. ข้อจำกัดความการใช้งาน
  • 2. ทำไมแรงดูดแม่เหล็กถึงเป็น กรัมแรง
  • 3. การทดสอบหาค่าแรง
  • 4. การนำไปประยุกต์ใช้
  • 5. เกี่ยวกับผู้เขียน

แม่เหล็กแรงสูง ซื้อแม่เหล็กร้าน ขายแม่เหล็ก

 • Brief / ข้อมูลอย่างย่อ
  • วัตถุ หนัก 1 กิโลกรัม แขวน นิ่งๆ จะมีค่า ประมาณ
   • 1 Kgf หรือ กิโลกรัมแรง
   • 1,000 gf หรือ กรัมแรง
   • 2.2 Lbf หรือ ปอนด์แรง
   • 9.8 N หรือ นิวตัน
  • กรณี ตถุ หนัก 1 กิโลกรัม แขวน และมีการเพิ่มแรง , แกว่ง เขย่า จะทำให้มี ความเร่ง เพิ่มขึ้น/ลดลง ทำให้ค่าแรง อาจ เพิ่มขึ้น หรือลดลง ได้
  • ดังนั้น ทางเราจำเลือกใช้ กรัมแรง แทนการใช้หน่วยกรัมเฉยๆ
   • เนื่องจาก เช่น วัตถุ 1 ชิ้น ที่มีน้ำหนัก 100 กรัม
   • แต่มีโอกาส สร้างแรง 100 กรัม หรือ มากกว่า หรือ น้อยกว่า ได้ครับผม

 • 1. ข้อจำกัดความการใช้งาน
  • สำหรับข้อมูลบทความนี้ เป็นการอธิบายถึงหลักการ ของการใช้หน่วยวัด "กรัมแรง" สำหรับข้อมูล แรงดูดของแม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม ที่จำหน่ายโดย บริษัท เหล็กดูด จำกัด เท่านั้น
  • หน่วยวัดแรงมีหลากหลายหน่วยวัด แต่ผมเลือกค่า กรัมแรง เนื่องจากเป็นค่าที่คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายที่สุด

 • 2. ทำไมแรงดูดแม่เหล็กถึงเป็นกรัมแรง
  • จากหัวข้อบทความ "กรัมแรง" หลายท่านอาจจะสงสัยว่า กรัมแรงคืออะไร ปกติจะเจอแต่ กรัม หรือ กิโลกรัม
  • สำหรับ "กรัม" นั้น โดยหลักการ หมายถึง มวลของวัตถุครับ
  • กรณีของแรงดูดแม่เหล็กนั้น ถ้าแม่เหล็กดูดอยู่นิ่งๆ ค่าแรง จะคงที่ครับ
  • แต่ถ้ามีสิ่งเร้า หรือ ปัจจัยภายนอกมารบกวน อาจทำให้ค่าแรงไม่คงที่ครับ เช่น
   • มีการเคลื่อนไหว
   • มีการสั่นสะเทือน
   • มีลมพัด
   • นั่นก็คือ ค่า G หรือ ความเร่ง มีการเปลี่ยนแปลงนั่งเองครับ
  • จากปัจจัยสิ่งเร้าทำให้ แม่เหล็กที่ปกติ ดูดวัตถุหนัก 1,000 กรัมได้ แต่เมื่อได้รับสิ่งเร้า หรือปัจจัยภายนอก ก็มีโอกาสที่แม่เหล็กจะหลุดได้นั่นเองครับ
  • จึงทำให้ไม่สามารถระบุค่าแรงดูดของแม่เหล็ก เป็นกรัม ได้นั่นเองครับ
  • การระบุค่าเป็น กรัมแรง จึงสามารถนำไปคำนวณได้ดีกว่าข้อมูลเป็นกรัมครับ
  • *** จากการทดสอบ ลูกตุ้มเหล็กหนัก 1,000 กรัม แขวนบนเครื่องทดสอบแรงดึง วัดค่าได้ 1,000 กรัมแรงครับ
  • อีกปัจจัยหนึ่งที่ทางผมเลือกระบุค่าแรงดูดแม่เหล็กเป็นกรัมแรง คือหัวข้อถัดไปครับ

 • 3. การทดสอบหาค่าแรง
  • ​จากการคิดค้น และพัฒนา หารูปแบบการทดสอบหาค่าแรงดูดของแม่เหล็กมาหลายปี เช่น
   • ​การทดสอบด้วยการใช้ ลูกตุ้มเหล็ก วิธีนี้จะหาค่าได้เป็นกรัม , กิโลกรัม แต่จังหวัดที่แขวนวัตถุแต่ละครั้ง อาจเร็ว หรือ ช้า
    • ​ถ้าแขวนเร็วๆ อาจจะหลุดได้
    • ถ้าค่อยๆแขวน ก็อาจจะแขวนติดอยู่ได้
    • ถ้าลูกตุ้มเหล็กแกว่ง ก็มีโอกาสหลุดได้ว่ายยิ่งขึ้น
   • ต่อมาผมเลือกที่จะลงทุนใน เครื่องทดสอบแรงดึง ซึ่งค่าที่วัดได้จะมีค่าเป็น หน่วย Newton , กรัมแรง ซึ่งเป็นค่าของแรง ซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่า ไม่ว่าจะดึงเครื่องวัดเร็วๆ หรือ ค่อยๆวัด ค่าที่ได้ไม่แตกต่างกันมาก
    • แต่ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่ต้องใช้มือดึง ซึ่งในแต่ละครั้งมุมของการดึง ไม่มั่นคง ทำให้ค่าอาจคลาดเคลื่อนได้
   • จากปัญหาข้างต้นผมจึงเลือกที่ใช้แท่นทดสอบแรงดึง และ พิมพ์พลาสติก สำหรับติดแม่เหล็กสำหรับแต่ละไซส์โดยเฉพาะ (จากเดิมใช้แม่เหล็กติดบนไม้) ทำให้การทดสอบแต่ละครั้งได้ศูนย์กลาง และค่าคลาดเคลื่อนน้อยครับ

 


 • 4. การนำไปประยุกต์ใช้
  • สำหรับฐานข้อมูลแรงดูดแม่เหล็กแรงสูง แบบต่างๆ ของทางผม จะเก็บรวบรวมที่ www.rangdood.com ซึ่งข้อมูลทั้งหมด เป็นการทดสอบจริง จากการสุ่มแม่เหล็ก ของแต่ละล็อตครับ
  • สำหรับแรงดูด ตอนนี้ผมกำหนดไว้ 5 มาตรฐาน เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้า ได้แก่
   • แบบที่ 1 – แรงดูด แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • แบบที่ 2 – แรงดูด แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวสไลด์
   • แบบที่ 3 – แรงดูด แม่เหล็ก : เหล็ก แนวตรง
   • แบบที่ 4 – แรงดูด แม่เหล็ก : เหล็ก แนวสไลด์
   • แบบที่ 5 – แรงผลัก แม่เหล็ก : แม่เหล็ก แนวตรง
   • สำหรับรูปแบบแรงดูด ผมขออธิบายในบทความต่อไป เพราะยังมีเรื่องของ ระยะดูด ซึ่ง มีความแตกต่างกันอีกด้วยครับ
  • แต่ละรูปแบบ ค่าแรงดูดที่ผมวัดได้ เป็นแรงดูดสูงสุด ที่ทำให้แม่เหล็กหลุดออกจากกันครับ
  • ค่าดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกกรณีการใช้งาน
  • ผมจึงกำหนดมาตรฐานขึ้นเพิ่มเติม ดังนี้
   • แรงดูดสูงสุด 100% เป็นค่าแรงที่ต้องใช้ในการทำให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
   • แรงดูด 80% เป็นค่า 80% ของแรงดูดสูงสุด สำหรับค่านี้ใช้ในกรณี รับแรงแบบนิ่งๆ ไม่รับปัจจัยภายนอกเพิ่มเติม
   • แรงดูด 50% เป็นค่า 50% ของแรงดูดสูงสุด สำหรับค่านี้ใช้ในกรณี รับแรงทั่วไป ที่มีปัจจัยภายนอกบ้าง แต่ไม่เยอะมาก

 • 5. เกี่ยวกับผู้เขียน
  • บทความข้างต้น เขียนจากประสบการณ์ที่อยู่กับแม่เหล็กแรงสูงมากว่า 6 ปี หากมีข้อผิดพลาดประการใด รบกวนแนะนำเพื่อแก้ไขได้เลยนะครับ ที่ Line ID : @lekdood
  • เรียบเรียงโดย บอยเหล็กดูด / Boy-Lekdood
  • สั่งซื้อแม่เหล็กแรงสูงได้ที่ www.lekdood.co.th
  • ฐานข้อมูลแรงดูดแม่เหล็กแบบต่างๆ : www.rangdood.com
  • เว็บรวมวิดีโอแม่เหล็กแรงสูง : www.lekdood.tv
  • Magnet immage Shutterstock By tkyszk 1107671393

 

คงเหลือ
ซื้อแม่เหล็ก Line ID : @lekdood 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ