วิธีแกะแม่เหล็กแรงสูง ให้แยกออกจากกัน

Wishlist: (0)
 • หัวข้อบทความ

  • 1. Breif / ข้อมูลอย่างย่อ
  • 2. ความปลอดภัยที่ต้องรู้ ก่อนใช้งานแม่เหล็ก
  • 3. ขั้นแรกก่อนการแยกแม่เหล็ก - ทำให้เป็นแถวเดียว
  • 4. วิธีแยกแม่เหล็กชิ้นเล็ก
  • 5. วิธีแยกแม่เหล็กชิ้นใหญ่
  • 6. เครื่องแยกแม่เหล็ก แบบสับ
  • 7. เครื่องแยกแม่เหล็ก แบบเกลียว
แม่เหล็กแรงสูง ซื้อแม่เหล็กร้าน ขายแม่เหล็ก

 • 1. Breif / ข้อมูลอย่างย่อ

  • แม่เหล็กสูงดูดแรงมาก อาจหนีบนิ้ว ในขณะทำการแยกแม่เหล็ก หรือ แยกได้แล้ว แต่เผลอวางใกล้กัน
  • พื้นที่ทำงานไม่ควรมีอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก เช่น มีด กรรไกร เป็นต้น
  • แยกแม่เหล็กง่ายๆด้วยการ สไลด์ออกด้านข้าง ห้าม งัด เคาะ เด็ดขาด
  • ถ้าสไลด์ด้วยมือไม่ไหว ให้ยันแม่เหล็กกับขอบโต๊ะไม้ แล้วออกแรงกด

 • 2. ความปลอดภัยที่ต้องรู้ ก่อนใช้งานแม่เหล็ก

  • แม่เหล็กแรงสูง นีโอไดเมียม เป็นแม่เหล็กที่มีแรงดูดสูงมาก ถ้าใช้งานไม่ระวัง อาจจะหนีบมือ หรือ ดูดกระทบสิ่งของอื่นทำให้เกิดอันตรายได้
  • ดังนั้น ในการใช้งานแม่เหล็กแรงสูง ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังที่สุด
  • นอกจากระมัดระวังการหนีบของแม่เหล็กแล้ว พื้นที่ ที่ทำงาน แนะนำว่าควรเก็บอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ออกก่อนทั้งหมด ถ้าไม่จำเป็น ยกตัวอย่าง เช่น มีด กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ฯลฯ เพราะอาจเกิดอันตรายจากการที่แม่เหล็กดูดอุปกรณ์เหล่านี้ แล้วทำให้เกิดอันตรายได้
  • เมื่อแยกแม่เหล็กได้แล้ว ให้พึงระวังอยู่เสมอว่า แม่เหล็ก มีโอกาสที่จะกระโดดเข้าหากันได้ตลอดถ้าเราวางใกล้กันในระยะที่แม่เหล็กสามารถดูดกันได้ ซึ่งอาจทำให้แม่เหล็ก กระทบกัน แล้วแตกเสียหาย หรือ หนีบมือ เป็นอันตรายได้ เป็นต้นครับ
   • แนะนำว่าเมื่อแยกออกจากกันแล้ว แม่เหล็กที่ยังไม่ใช้งาน ให้แยกไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ
  • การแยกแม่เหล็ก ควรจับแม่เหล็กให้แน่น หรือ มีอุปกรณ์ป้องกัน แม่เหล็ก พลิกกลับ ดูดกระทบกัน
  • แม่เหล็กแรงสูง มีความเปราะ แตกหักง่าย ห้ามงัด หรือ เคาะ

 • 3. ขั้นแรกก่อนการแยกแม่เหล็ก - ทำให้เป็นแถวเดียว

  • สำหรับขั้นตอนแรก ในการแยกแม่เหล็กนั้น ผมแนะนำว่าให้ทำแม่เหล็ก ให้เป็นแถวเดียวก่อนครับ เพื่อที่ว่าการแยกแม่เหล็ก จะสามารถทำได้ไม่ยากครับ

 • 4. วิธีแยกแม่เหล็กชิ้นเล็ก

  • สำหรับแม่เหล็กชิ้นเล็ก หมายถึง แม่เหล็กที่มีแรงดูดไม่สูงมาก เช่น ขนาด 20mm x 5mm ลงมา
  • สามารถแยกได้ง่ายๆ ด้วยการสไลด์ออกจากกัน ด้านข้างด้วยสองมือได้เลย
  • ดูคลิปวิธีการข้างล่างได้เลยครับ
  • *** กรณีแม่เหล็ก ขนาดใหญ่ หรือ สไลด์ด้วยมือไม่ไหว ให้ดู ข้อ 5 นะครับ

 • 5. วิธีแยกแม่เหล็กชิ้นใหญ่

  • สำหรับแม่เหล็กชิ้นใหญ่ แนะนำให้ยันแม่เหล็กกับขอบโต๊ะ แต่ต้องระวังส่วนที่เป็นเหล็กของโต๊ะด้วยนะครับ
  • การแยกแม่เหล็กชิ้นใหญ่ต้องระวัง การดูดกลับ / พลิกกลับ ของแม่เหล็กด้วยนะครับ
  • แนะนำว่าแยกได้แล้ว ให้วางห่างๆกัน เพื่อความปลอดภัย
  • ดูคลิปตัวอย่างการแยกแม่เหล็กชิ้นใหญ่ด้านล่าง ได้เลยครับ

 • 6. เครื่องแยกแม่เหล็ก แบบสับคงเหลือ
ซื้อแม่เหล็ก Line ID : @lekdood 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ