• 1.กรัมแรง คืออะไร ?

  • กรัม คือ ค่ามวลของวัตถุ มีค่าคงที่ (ถ้าวัตถุไม่เปลี่ยนรูป)
  • วัตถุ 1 ชิ้น จะมีค่าแรงต่างกันขึ้นอยู่กับค่า ความเร่ง ที่กระทำต่อวัตถุ เช่น
   • วัตถุ 1,000 กรัม แขวนนิ่งๆ จะมีค่าเท่ากับ 980 กรัมแรง (มาจากค่าความเร่ง จากแรงดึงดูดของโลก ประมาณ 9.8 m/s²)
   • แต่ถ้า วัตถุ 1,000 กรัม ถูกเพิ่มแรง เช่น ถูกขว้าง , ตี , ลมพัด ค่าแรงก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ มากกว่าการแขวนหรือตั้งวะตถุเฉยๆ
  • จึงเป็นที่มาของการใช้ค่า กรัมแรง เป็นหน่วยวัด ค่าแรงดูดแม่เหล็ก
  • เพราะถ้าบอกว่า แม่เหล็กมีแรงดูด 1000 กรัม แต่เมื่อใช้งานจริงกับวัตถุ 1,000 กรัม แต่รับแรงลมเพิ่ม ก็มีโอกาสที่แม่เหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักได้
  • แต่กรณีที่บอกค่าเป็น หน่วยแรง คือ กรัมแรง จะเป็นประโยชน์กับลูกค้าในการใช้ในการคำนวณหาแม่เหล็กที่เหมาะสมกับงานได้ดีกว่าครับ
  • สรุป ถ้าลูกค้าต้องการแม่เหล็กที่รับน้ำหนักวัตถุได้ ต้องคำนึงถึงด้วยว่า วัตถุนั้นแขวนนิ่งๆ หรือ มีแรงอื่นมากระทำเพิ่มด้วยไหม เช่น
   • ลมพัด
   • ถูกแกว่ง เป็นต้น


 • 2.ความหมายของค่าต่างๆ

  • 2.1ค่าแรงดูดสูงสุด หรือ แรงดึงหลุด 
   • คือ ค่าแรง ที่ใช้ในการดึงให้แม่เหล็ก ในการทดสอบแบบต่างๆ หลุดออกจากกัน
  • 2.2 ค่าแรง 50%
   • คือ ค่า 50% ของ ค่าแรงดูดสูงสุด
   • ซึ่งเป็นค่าที่แนะนำสำหรับการใช้งาน ในการรับแรง เช่น การติดแม่เหล็กเพื่อแขวนวัตถุ เป็นต้น
  • 2.3 ค่าแรง 30%
   • เช่นเดียวกับ ค่าแรง 50%
   • แต่เป็นค่าที่น้อยกว่า ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงในการรับแรง สำหรับการใช้งานมากขึ้น
  • สรุป ค่า 50% 30%
   • เป็นค่าที่ทางเรา ทำการคำนวณเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเลือกใช้งานของลูกค้าครับ
   • โดยลูกค้าสามารถใช้ค่าอัตราอื่นๆได้ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านได้เลยครับ
  • 2.4 ระยะแรงดูด


 • 3.รูปแบบ แรงดูดแม่เหล็ก


 • 3.1 แบบที่ 1 : แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวตรง

  • หมายถึง การที่ แม่เหล็ก ดูดกับ แม่เหล็ก ขนาด และรูปทรงเดียวกัน
  • ซึ่งรับแรงในแนวตรง เช่น
   • รับแรงในแนวดิ่ง
   • รับแรงในแนวตรง
  • ตามรูปตัวอย่างด้านบนครับ


 • 3.2 แบบที่ 2 : แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวสไลด์

  • หมายถึง การที่ แม่เหล็ก ดูดกับ แม่เหล็ก ขนาด และรูปทรงเดียวกัน
  • แต่รับแรงในแนว สไลด์ออกด้านข้าง ตามรูปตัวอย่างด้านบนครับ


 • 3.3 แบบที่ 3 : แม่เหล็ก + เหล็ก แนวตรง


 • 3.4 แบบที่ 4 : แม่เหล็ก + เหล็ก แนวสไลด์


 


 • 4.ทำไมต้องมีข้อมูลค่าแรงดูด ?

  • เพื่อให้ทราบว่า แม่เหล็กแต่ละชิ้น มีขีดความสามารถแค่ไหน
   • เพราะ แม่เหล็ก แต่ละเกรด จะมีแรงดูดไม่เท่ากัน
   • ยุคก่อนหน้าของการขายแม่เหล็ก ทางเราเรียกเกรดแม่เหล็กว่า N35 N42 N52
   • แต่ปัญหาก็คือ ไม่มีเครื่องมือวัดค่าชนิดไหน ที่สามารถบอกค่าได้ว่า แม่เหล็กชิ้นนั้นๆ เป็นเกรด N42 จริงหรือไม่
   • การทดสอบหาค่าแรงดูดสูงสุด จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการวัด คุณภาพของแม่เหล็กได้
  • ลูกค้าส่วนใหญ่ ไม่เคยใช้งานแม่เหล็กแรงสูง
   • ลูกค้าบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ใช้แม่เหล็ก เฟอร์ไรต์ สีดำ ซึ่งมีแรงดูดน้อย
   • เมื่อมาซื้อแม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียม ขนาดเดียวกัน ไปใช้
   • ซึ่งอาจมีแรงดูดต่างกันถึง 10 เท่า อ่านบทความ (แม่เหล็กนีโอไดเมียม VS แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ แรงดูดต่างกันแค่ไหน ?)
   • อาจทำให้เกิดอันตรายต่อนิ้วมือ หรือ ไม่สามารถใช้งานได้
   • การที่มีข้อมูลแรงดูด ให้พิจารณาก่อนซื้อ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น
  • เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณา ก่อนซื้อแม่เหล็กขนาดเดิม แต่เป็นล็อตใหม่
   • ในการสั่งผลิตแม่เหล็กแต่ละล็อต ทางบริษัท ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง แต่สั่งผลิตกับโรงงานในจีน
   • แต่ละล็อต กำหนดสเปคเหมือนกัน เป็นมาตรฐานเดิม
   • แต่สินค้าที่ได้รับ ส่วนใหญ่ แรงดูดจำไม่เท่าเดิม
   • ซึ่งพบจากการที่ ทางเราสุ่มทดสอบค่าแรงดูด
   • ซึ่งข้อมูลค่าแรงดูด จะช่วยให้ลูกค้า สามารถพิจารณาได้ว่า ค่าแรงดูดแต่ละล็อต มีค่าความต่างหรือ คลาดเคลื่อน กันมากน้อยแค่ไหน
   • และจะส่งผลต่องาน ที่ต้องใช้เหล็กดูดเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ได้นั่นเองครับ
  • เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพ การดูดของแม่เหล็ก / ระยะ มีผลต่อแรงดูด
   • เพราะว่า แม่เหล็ก ที่สามารถดูดสัมผัสกันได้โดยตรง จะมีแรงดูดสูงมาก
   • แต่เมื่อมีวัสดุอื่นกั้นกลาง เช่น กระดาษ , แผ่นหนัง หรือ มีระยะในการดูด
   • แรงดูดแม่เหล็กก็จะลดลง
   • ซึ่งแค่ ระยะ 1mm แรงดูดก็อาจจะลดลงได้มากถึง 50%
   • จึงช่วยให้การเลือกซื้อ และ คำนวณค่าเบื้องต้น เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ


Tag #ccb1005015 #ccb100503 #ccb1010015 #ccb101003 #ccb2005015 #ccb200503 #ccb2010015 #ccb201003 #ccb201005 #ccb202003 #ccb202005 #ccb3010015 #ccb301003 #ccb301005 #ccb4010015 #ccb401003 #ccb401005 #ccb402005 #ccb402010 #ccb5010015 #ccb501003 #ccb501005 #ccb502505 #ccb502510 #ccb902010 #ccd0201 #ccd0202 #ccd0301 #ccd0302 #ccd0303 #ccd0401 #ccd0402 #ccd0501 #ccd05015 #ccd0503 #ccd0502 #ccd0503 #ccd0505 #ccd0601 #ccd06015 #ccd0602 #ccd0603 #ccd0801 #ccd0802 #ccd0803 #ccd0805 #ccd10005 #ccd1001 #ccd10015 #ccd1002 #ccd1003 #ccd1005 #ccd1010 #ccd1015 #ccd1020 #ccd1030 #ccd1201 #ccd12015 #ccd1202 #ccd1203 #ccd1205 #ccd1501 #ccd15015 #ccd1502 #ccd1503 #ccd1505 #ccd1510 #ccd2003 #ccd2005 #ccd2010 #ccd2503 #ccd2505 #ccd2510 #ccd3003 #ccd3005 #ccd3010 ccd2005 ccd1505h08 #ccd03015 #ccd04015 #ccna #Fishingmagnet

คงเหลือ
สั่งซื้อ Line ID : @lekdood 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ