• 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 4 กรัมแรง  2 กรัมแรง  1 กรัมแรง
 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 6 กรัมแรง  3 กรัมแรง  2 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 7 กรัมแรง  4 กรัมแรง   2 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 8 กรัมแรง  4 กรัมแรง  2 กรัมแรง
 • 00 557-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 9 กรัมแรง  5 กรัมแรง  3 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 13 กรัมแรง  6 กรัมแรง  4 กรัมแรง
 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 15 กรัมแรง  8 กรัมแรง  5 กรัมแรง
 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 15 กรัมแรง  7 กรัมแรง  4 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 16 กรัมแรง  8 กรัมแรง  5 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 19 กรัมแรง  9 กรัมแรง  6 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 19 กรัมแรง  10 กรัมแรง  6 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 20 กรัมแรง  10 กรัมแรง  6 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 21 กรัมแรง  11 กรัมแรง  6 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 23 กรัมแรง  11 กรัมแรง  7 กรัมแรง
 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 23 กรัมแรง  12 กรัมแรง  7 กรัมแรง
 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm
 25 กรัมแรง  12 กรัมแรง  7 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 26 กรัมแรง  13 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 27 กรัมแรง  14 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 32 กรัมแรง  16 กรัมแรง  10 กรัมแรง
 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 33 กรัมแรง  16 กรัมแรง  10 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 33 กรัมแรง  16 กรัมแรง  10 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 33 กรัมแรง  17 กรัมแรง  10 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 34 กรัมแรง  17 กรัมแรง  10 กรัมแรง
 • 00 521-B100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 38 กรัมแรง  19 กรัมแรง  11 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 40 กรัมแรง  20 กรัมแรง  12 กรัมแรง
 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 43 กรัมแรง  21 กรัมแรง  13 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 46 กรัมแรง  23 กรัมแรง  14 กรัมแรง
 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm
 52 กรัมแรง  26 กรัมแรง  16 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 53 กรัมแรง  27 กรัมแรง  16 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 55 กรัมแรง  27 กรัมแรง  16 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 55 กรัมแรง  27 กรัมแรง  16 กรัมแรง
 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 55 กรัมแรง  28 กรัมแรง  17 กรัมแรง
 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 58 กรัมแรง  29 กรัมแรง  17 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 58 กรัมแรง  29 กรัมแรง  17 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 60 กรัมแรง  30 กรัมแรง   18 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 61 กรัมแรง  31 กรัมแรง  18 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 63 กรัมแรง  32 กรัมแรง  19 กรัมแรง
 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 64 กรัมแรง  32 กรัมแรง  19 กรัมแรง
 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 65 กรัมแรง  33 กรัมแรง  20 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 66 กรัมแรง  33 กรัมแรง  20 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 67 กรัมแรง  33 กรัมแรง  20 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 69 กรัมแรง  35 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 70 กรัมแรง  35 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 70 กรัมแรง  35 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm
 77 กรัมแรง  38 กรัมแรง  23 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 79 กรัมแรง  39 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 79 กรัมแรง  39 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H 5mm
 81 กรัมแรง  41 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 85 กรัมแรง  42 กรัมแรง  25 กรัมแรง
 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 87 กรัมแรง  44 กรัมแรง  26 กรัมแรง
 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 97 กรัมแรง  48 กรัมแรง  29 กรัมแรง
 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 98 กรัมแรง  49 กรัมแรง  29 กรัมแรง
 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 101 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 101 กรัมแรง  51 กรัมแรง  30 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 102 กรัมแรง  51 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 103 กรัมแรง  51 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 •  00 541-D0401
 ► 4mm x 1mm
 104 กรัมแรง  52 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 105 กรัมแรง  52 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 105 กรัมแรง  53 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 107 กรัมแรง  54 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 108 กรัมแรง  54 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 110 กรัมแรง  55 กรัมแรง   33 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 114 กรัมแรง  57 กรัมแรง  34 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 117 กรัมแรง  59 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm
 123 กรัมแรง  62 กรัมแรง   37 กรัมแรง
 • 630 010-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 124 กรัมแรง  62 กรัมแรง  37 กรัมแรง
 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 135 กรัมแรง  67 กรัมแรง  40 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 135 กรัมแรง  68 กรัมแรง  41 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 138 กรัมแรง  69 กรัมแรง  41 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 140 กรัมแรง  70 กรัมแรง  42 กรัมแรง
 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 142 กรัมแรง  71 กรัมแรง  43 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 144 กรัมแรง  72 กรัมแรง  43 กรัมแรง
 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 151 กรัมแรง  75 กรัมแรง  45 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 151 กรัมแรง  76 กรัมแรง  45 กรัมแรง
 • 00 546- D1505 
 ► 15mm x 5mm
 154 กรัมแรง  77 กรัมแรง  46 กรัมแรง
 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm
 154 กรัมแรง  77 กรัมแรง  46 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 154 กรัมแรง  77 กรัมแรง  46 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 160 กรัมแรง  80 กรัมแรง  48 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
​​​​​​​ ► 18mm x 3mm
 162 กรัมแรง  81 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 164 กรัมแรง  82 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 179 กรัมแรง  90 กรัมแรง  54 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 181 กรัมแรง  91 กรัมแรง  54 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 199 กรัมแรง  100 กรัมแรง  60 กรัมแรง
 • 00 533-B 201005 
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 216 กรัมแรง  108 กรัมแรง  65 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 220 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 221 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 226 กรัมแรง  113 กรัมแรง  68 กรัมแรง
 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 227 กรัมแรง  114 กรัมแรง  68 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 231 กรัมแรง  116 กรัมแรง  69 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 241 กรัมแรง  120 กรัมแรง  72 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 253 กรัมแรง  127 กรัมแรง  76 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 254 กรัมแรง  127 กรัมแรง  76 กรัมแรง
 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 264 กรัมแรง  132 กรัมแรง  79 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 266 กรัมแรง  133 กรัมแรง  80 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 282 กรัมแรง  141 กรัมแรง  85 กรัมแรง
 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 284 กรัมแรง  142 กรัมแรง  85 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 286 กรัมแรง  143 กรัมแรง  86 กรัมแรง
 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 289 กรัมแรง  145 กรัมแรง  87 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 289 กรัมแรง  145 กรัมแรง   87 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 292 กรัมแรง  146 กรัมแรง  88 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 298 กรัมแรง  149 กรัมแรง  89 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 298 กรัมแรง  149 กรัมแรง  89 กรัมแรง
 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 301 กรัมแรง  151 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 306 กรัมแรง  153 กรัมแรง    92 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 317 กรัมแรง  159 กรัมแรง  95 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 319 กรัมแรง  159 กรัมแรง  96 กรัมแรง
 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm
 335 กรัมแรง  168 กรัมแรง  101 กรัมแรง
 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 337 กรัมแรง  169 กรัมแรง  101 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 343 กรัมแรง  171 กรัมแรง  103 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 360 กรัมแรง  180 กรัมแรง  108 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 370 กรัมแรง  185 กรัมแรง  111 กรัมแรง
 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 382 กรัมแรง  191 กรัมแรง  115 กรัมแรง
 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 388 กรัมแรง  169 กรัมแรง  101 กรัมแรง
 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 396 กรัมแรง  198 กรัมแรง  119 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 400 กรัมแรง  200 กรัมแรง  120 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 416 กรัมแรง  208 กรัมแรง  125 กรัมแรง
 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 434 กรัมแรง  217 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm
 437 กรัมแรง  219 กรัมแรง  131 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 459 กรัมแรง  230 กรัมแรง  138 กรัมแรง
 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 460 กรัมแรง  230 กรัมแรง  138 กรัมแรง
 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 460 กรัมแรง  230 กรัมแรง  138 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 490 กรัมแรง  245 กรัมแรง  147 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 507 กรัมแรง  253 กรัมแรง  152 กรัมแรง
 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 526 กรัมแรง  263 กรัมแรง  158 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 530 กรัมแรง  265 กรัมแรง  159 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 547 กรัมแรง  273 กรัมแรง  164 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 551 กรัมแรง  276 กรัมแรง  165 กรัมแรง
 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 560 กรัมแรง  280 กรัมแรง  168 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 561 กรัมแรง  281 กรัมแรง  168 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 564 กรัมแรง  282 กรัมแรง  169 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 591 กรัมแรง  295 กรัมแรง  177 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 643 กรัมแรง  322 กรัมแรง  193 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 652 กรัมแรง  326 กรัมแรง  196 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 750 กรัมแรง  375 กรัมแรง  225 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 1,052 กรัมแรง  526 กรัมแรง  316 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 2,827 กรัมแรง  1,414 กรัมแรง  848 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 2,970 กรัมแรง  1,485 กรัมแรง  891 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 3,034 กรัมแรง  1,517 กรัมแรง  910 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 3,204 กรัมแรง  1,602 กรัมแรง  961 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 3,279 กรัมแรง  1,640 กรัมแรง  984 กรัมแรง
 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm
 21,482 กรัมแรง  10,741 กรัมแรง  6,445 กรัมแรง
 • 00 538-B502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm
 21,839 กรัมแรง  10,920 กรัมแรง  6,552 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ