• 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 8 กรัมแรง  4 กรัมแรง  2 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 21 กรัมแรง  11 กรัมแรง  6 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 34 กรัมแรง  17 กรัมแรง  10 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 49 กรัมแรง  24 กรัมแรง   15 กรัมแรง

 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm

 55 กรัมแรง  28 กรัมแรง  17 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 56 กรัมแรง  28 กรัมแรง  17 กรัมแรง

 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm

 60 กรัมแรง  30 กรัมแรง  18 กรัมแรง

 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm

 68 กรัมแรง  34 กรัมแรง  20 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 75 กรัมแรง  37 กรัมแรง  22 กรัมแรง

 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm

 79 กรัมแรง  40 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 80 กรัมแรง  40 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 81 กรัมแรง  40 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 82 กรัมแรง  41 กรัมแรง  25 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 100 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง

 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 104 กรัมแรง  52 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 115 กรัมแรง  57 กรัมแรง  34 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 117 กรัมแรง  58 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 120 กรัมแรง  60 กรัมแรง  36 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 128 กรัมแรง  64 กรัมแรง  38 กรัมแรง

 • 00 521-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm 

 156 กรัมแรง  78 กรัมแรง  47 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 157 กรัมแรง  79 กรัมแรง  47 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 160 กรัมแรง  80 กรัมแรง  48 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 164 กรัมแรง  82 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 168 กรัมแรง  84 กรัมแรง  50 กรัมแรง

 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm

 170 กรัมแรง  85 กรัมแรง  51 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 183 กรัมแรง  91 กรัมแรง  55 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 189 กรัมแรง  95 กรัมแรง  57 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 191 กรัมแรง  96 กรัมแรง  57 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 198 กรัมแรง  99 กรัมแรง  60 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 223 กรัมแรง  111 กรัมแรง  67 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 224 กรัมแรง  112 กรัมแรง  67 กรัมแรง

 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 5mm

 228 กรัมแรง  114 กรัมแรง  68 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 229 กรัมแรง  115 กรัมแรง  69 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 257 กรัมแรง  129 กรัมแรง  77 กรัมแรง

 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 276 กรัมแรง  138 กรัมแรง  83 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 280 กรัมแรง  140 กรัมแรง  84 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 281 กรัมแรง  140 กรัมแรง  84 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 297 กรัมแรง  148 กรัมแรง  89 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 301 กรัมแรง  151 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 308 กรัมแรง  154 กรัมแรง  92 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 309 กรัมแรง  155 กรัมแรง  93 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 370 กรัมแรง  185 กรัมแรง  111 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 317 กรัมแรง  159 กรัมแรง  95 กรัมแรง
 • 630 010-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 402 กรัมแรง  201 กรัมแรง  121 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 405 กรัมแรง  203 กรัมแรง  122 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 415 กรัมแรง   208 กรัมแรง  125 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 434 กรัมแรง  217 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 436 กรัมแรง  218 กรัมแรง  131 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 444 กรัมแรง  222 กรัมแรง  133 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 458 กรัมแรง  229 กรัมแรง  137 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm
 486 กรัมแรง  243 กรัมแรง  146 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 508 กรัมแรง  254 กรัมแรง  152 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 516 กรัมแรง  258 กรัมแรง  155 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 525 กรัมแรง  262 กรัมแรง  157 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 533 กรัมแรง  267 กรัมแรง  160 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 623 กรัมแรง  312 กรัมแรง  187 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 630 กรัมแรง  315 กรัมแรง  189 กรัมแรง

 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 659 กรัมแรง  329 กรัมแรง  198 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 667 กรัมแรง  333 กรัมแรง  200 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 674 กรัมแรง  337 กรัมแรง  202 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 685 กรัมแรง  342 กรัมแรง  205 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 707 กรัมแรง  354 กรัมแรง  212 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 712 กรัมแรง  356 กรัมแรง  214 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 718 กรัมแรง  359 กรัมแรง  215 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 726 กรัมแรง  363 กรัมแรง  218 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 736 กรัมแรง  368 กรัมแรง  221 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 747 กรัมแรง  373 กรัมแรง  224 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 802 กรัมแรง  401 กรัมแรง  241 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 864 กรัมแรง  432 กรัมแรง  259 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 895 กรัมแรง  448 กรัมแรง  269 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm 

 905 กรัมแรง  452 กรัมแรง  271 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 919 กรัมแรง  460 กรัมแรง  276 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 925 กรัมแรง  463 กรัมแรง  278 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 940 กรัมแรง  470 กรัมแรง  282 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 963 กรัมแรง  482 กรัมแรง  289 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 982 กรัมแรง  491 กรัมแรง  295 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 1,045 กรัมแรง  523 กรัมแรง  314 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 1,254 กรัมแรง  627 กรัมแรง  376 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 1,254 กรัมแรง  627 กรัมแรง  376 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 1,281 กรัมแรง  641 กรัมแรง  384 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,316 กรัมแรง  658 กรัมแรง  395 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 1,333 กรัมแรง  666 กรัมแรง  400 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 1,368 กรัมแรง  684 กรัมแรง  410 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 1,385 กรัมแรง  693 กรัมแรง  416 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 1,398 กรัมแรง  699 กรัมแรง  419 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 1,527 กรัมแรง  764 กรัมแรง  458 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 1,727 กรัมแรง  864 กรัมแรง  518 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,745 กรัมแรง  873 กรัมแรง  524 กรัมแรง
 • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 1,748 กรัมแรง  874 กรัมแรง  524 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm

 1,754 กรัมแรง  877 กรัมแรง  526 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,764 กรัมแรง  882 กรัมแรง  529 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,888 กรัมแรง  944 กรัมแรง  567 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 2,052 กรัมแรง  1,026 กรัมแรง  616 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 2,054 กรัมแรง  1,027 กรัมแรง  616 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 2,101 กรัมแรง  1,051 กรัมแรง  630 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 2,129 กรัมแรง  1,065 กรัมแรง  639 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 2,139 กรัมแรง  1,070 กรัมแรง  642 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 2,203 กรัมแรง  1,102 กรัมแรง  661 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 2,239 กรัมแรง  1,120 กรัมแรง  672 กรัมแรง
​​​​​​​  • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 2,300 กรัมแรง  1,150 กรัมแรง  690 กรัมแรง
 • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 2,432 กรัมแรง  1,216 กรัมแรง  730 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 2,661 กรัมแรง  1,331 กรัมแรง  798 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,731 กรัมแรง  1,366 กรัมแรง  819 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 2,828 กรัมแรง  1,414 กรัมแรง  848 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 2,876 กรัมแรง  1,438 กรัมแรง  863 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 2,957 กรัมแรง  1,479 กรัมแรง  887 กรัมแรง

 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm

 2,995 กรัมแรง  1,498 กรัมแรง  899 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 3,100 กรัมแรง  1,550 กรัมแรง  930 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 3,185 กรัมแรง  1,593 กรัมแรง  956 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 3,208 กรัมแรง  1,604 กรัมแรง  962 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 3,260 กรัมแรง  1,630 กรัมแรง  978 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 3,783 กรัมแรง  1,892 กรัมแรง  1,135 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 3,894 กรัมแรง  1,947 กรัมแรง  1,168 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 4,290 กรัมแรง  2,145 กรัมแรง  1,287 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm

 4,594 กรัมแรง  2,297 กรัมแรง  1,378 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 4,629 กรัมแรง  2,315 กรัมแรง  1,389 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 4,855 กรัมแรง  2,428 กรัมแรง  1,457 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 6,124 กรัมแรง  3,062 กรัมแรง  1,837 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 6,630 กรัมแรง  3,315 กรัมแรง  1,989 กรัมแรง

 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm 

 6,697 กรัมแรง  3,349 กรัมแรง  2,009 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 6,946 กรัมแรง  3,473 กรัมแรง  2,084 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 8,894 กรัมแรง  4,447 กรัมแรง  2,668 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm 

 8,941 กรัมแรง  4,471 กรัมแรง  2,682 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 9,721 กรัมแรง  4,861 กรัมแรง  2,916 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 12,897 กรัมแรง  6,449 กรัมแรง  3,869 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ