• 00 566-D 03015
 ► 3mm x 1.5mm
 13 กรัมแรง  6 กรัมแรง  4 กรัมแรง

 • 00 561-D 0302
 ► 3mm x 2mm

 19 กรัมแรง  10 กรัมแรง  6 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 31 กรัมแรง  16 กรัมแรง  9 กรัมแรง

 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm

 32 กรัมแรง  16 กรัมแรง  9 กรัมแรง
 • 00 568-D 04015
 ► 4mm x 1.5mm
 38 กรัมแรง  19 กรัมแรง  11 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 44 กรัมแรง  22 กรัมแรง  13 กรัมแรง

 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm

 47 กรัมแรง  24 กรัมแรง  14 กรัมแรง

 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm

 58 กรัมแรง  29 กรัมแรง  17 กรัมแรง

 • 00 563-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 66 กรัมแรง  33 กรัมแรง  20 กรัมแรง

 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm

 68 กรัมแรง  34 กรัมแรง  20 กรัมแรง

 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 70 กรัมแรง  35 กรัมแรง  21 กรัมแรง

 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 83 กรัมแรง  41 กรัมแรง  25 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 91 กรัมแรง  46 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 92 กรัมแรง  46 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 93 กรัมแรง  47 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 93 กรัมแรง  47 กรัมแรง  28 กรัมแรง

 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 94 กรัมแรง  47 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 101 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง

 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 104 กรัมแรง  52 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 107 กรัมแรง  54 กรัมแรง  32 กรัมแรง

 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 125 กรัมแรง  62 กรัมแรง  37 กรัมแรง

 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm

 131 กรัมแรง  66 กรัมแรง  39 กรัมแรง

 • 00 557-D 0503
 ► 5mm x3mm

 134 กรัมแรง  67 กรัมแรง   40 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 153 กรัมแรง  76 กรัมแรง  46 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 155 กรัมแรง  78 กรัมแรง  47 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 157 กรัมแรง  78 กรัมแรง  47 กรัมแรง

 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm

 158 กรัมแรง  79 กรัมแรง  47 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 159 กรัมแรง  80 กรัมแรง  48 กรัมแรง

 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm

 165 กรัมแรง  82 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 165 กรัมแรง  84 กรัมแรง  50 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 168 กรัมแรง  84 กรัมแรง  51 กรัมแรง

 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm

 188 กรัมแรง  94 กรัมแรง  56 กรัมแรง

 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm

 202 กรัมแรง  101 กรัมแรง  61 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 220 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 221 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 222 กรัมแรง  111 กรัมแรง  67 กรัมแรง

 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 257 กรัมแรง  129 กรัมแรง  77 กรัมแรง

 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm

 289 กรัมแรง  144 กรัมแรง  87 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 299 กรัมแรง  150 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 299 กรัมแรง  150 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 305 กรัมแรง  153 กรัมแรง  92 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 306 กรัมแรง  153 กรัมแรง  92 กรัมแรง

 • 00 521-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm

 315 กรัมแรง  158 กรัมแรง  95 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 328 กรัมแรง  164 กรัมแรง  99 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 334 กรัมแรง  167 กรัมแรง  100 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 410 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง

 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm

 415 กรัมแรง  207 กรัมแรง  124 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 419 กรัมแรง  210 กรัมแรง  126 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 454 กรัมแรง  227 กรัมแรง  136 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 457 กรัมแรง  229 กรัมแรง  137 กรัมแรง

 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm

 462 กรัมแรง  231 กรัมแรง  139 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 469 กรัมแรง  234 กรัมแรง  141 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 476 กรัมแรง  238 กรัมแรง  143 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 532 กรัมแรง  266 กรัมแรง  159 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 537 กรัมแรง  269 กรัมแรง  161 กรัมแรง

 • 00 542-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 545 กรัมแรง  273 กรัมแรง  164 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 554 กรัมแรง  277 กรัมแรง  166 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 608 กรัมแรง  304 กรัมแรง  183 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 646 กรัมแรง  323 กรัมแรง  194 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 650 กรัมแรง  325 กรัมแรง  195 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 650 กรัมแรง  325 กรัมแรง  195 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 694 กรัมแรง  347 กรัมแรง  208 กรัมแรง  
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 733 กรัมแรง  367 กรัมแรง  220 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 738 กรัมแรง  369 กรัมแรง  221 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 753 กรัมแรง  376 กรัมแรง  226 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 771 กรัมแรง  385 กรัมแรง  231 กรัมแรง
 • 630 010-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 822 กรัมแรง  411 กรัมแรง  247 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 833 กรัมแรง  416 กรัมแรง  250 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 844 กรัมแรง  422 กรัมแรง  253 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 853 กรัมแรง  426 กรัมแรง  256 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 934 กรัมแรง  467 กรัมแรง  280 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 936 กรัมแรง  468 กรัมแรง  281 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 992 กรัมแรง  496 กรัมแรง  298 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 998  499  299

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 1,004 กรัมแรง  502 กรัมแรง  301 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm
 1,015 กรัมแรง  507 กรัมแรง  304 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 1,022 กรัมแรง  511 กรัมแรง  307 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 1,061 กรัมแรง  531 กรัมแรง  318 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 1,065 กรัมแรง  533 กรัมแรง  320 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 1,136 กรัมแรง  568 กรัมแรง  341 กรัมแรง

 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 1,214 กรัมแรง  607 กรัมแรง  364 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 1,249 กรัมแรง  624 กรัมแรง  375 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 1,262 กรัมแรง  631 กรัมแรง  379 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 1,299 กรัมแรง   649 กรัมแรง  390 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 1,333 กรัมแรง  667 กรัมแรง  400 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 1,338 กรัมแรง  669 กรัมแรง  401 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 1,376 กรัมแรง  688 กรัมแรง  413 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 1,393 กรัมแรง  697 กรัมแรง  418 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 1,402 กรัมแรง  701 กรัมแรง  421 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 1,470 กรัมแรง  735 กรัมแรง  441 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 1,544 กรัมแรง  772 กรัมแรง  463 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 1,560 กรัมแรง  780 กรัมแรง  468 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 1,577 กรัมแรง  788 กรัมแรง  473 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 1,641 กรัมแรง  820 กรัมแรง  492 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 1,662 กรัมแรง  831 กรัมแรง  499 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 1,680 กรัมแรง  840 กรัมแรง  504 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 1,691 กรัมแรง  845 กรัมแรง  507 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 1,784 กรัมแรง  892 กรัมแรง  535 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 1,853 กรัมแรง  926 กรัมแรง  556 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 1,898 กรัมแรง  949 กรัมแรง  569 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,917 กรัมแรง  959 กรัมแรง  575 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 1,949 กรัมแรง  975 กรัมแรง  585 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 2,264 กรัมแรง  1,132 กรัมแรง  679 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 2,276 กรัมแรง  1,138 กรัมแรง  683 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 2,371 กรัมแรง  1,186 กรัมแรง  711 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 2,403 กรัมแรง  1,202 กรัมแรง  721 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 2,471 กรัมแรง  1,236 กรัมแรง  741 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 2,554 กรัมแรง  1,277 กรัมแรง  766 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 2,624 กรัมแรง  1,312 กรัมแรง  787 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 2,686 กรัมแรง  1,343 กรัมแรง  806 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm

 2,876 กรัมแรง  1,438 กรัมแรง  863 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 2,900 กรัมแรง  1,450 กรัมแรง  870 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 2,919 กรัมแรง  1460 กรัมแรง  876 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 2,973 กรัมแรง  1,487 กรัมแรง  892 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 3,146 กรัมแรง  1,573 กรัมแรง  944 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 3,264 กรัมแรง  1,632 กรัมแรง  979 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 3,398 กรัมแรง  1,699 กรัมแรง  1,019 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 3,511 กรัมแรง  1,756 กรัมแรง  1,053 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 3,571 กรัมแรง  1,786 กรัมแรง  1,071 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 3,582 กรัมแรง  1,791 กรัมแรง  1,075 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 3,633 กรัมแรง  1,817 กรัมแรง  1,090 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 3,701 กรัมแรง  1,851 กรัมแรง  1,110 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 3,843 กรัมแรง  1,922 กรัมแรง  1,153 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 4,043 กรัมแรง  2,022 กรัมแรง  1,213 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 4,070 กรัมแรง  2,035 กรัมแรง  1,221 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 4,130 กรัมแรง  2,065 กรัมแรง  1,239 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 4,535 กรัมแรง  2,268 กรัมแรง  1,361 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 4,549 กรัมแรง  2,275 กรัมแรง  1,365 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 4,616 กรัมแรง  2,308 กรัมแรง  1,385 กรัมแรง
   4,635 กรัมแรง  2,318 กรัมแรง  1,391 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 4,674 กรัมแรง  2,337 กรัมแรง  1,402 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 4,730 กรัมแรง  2,365 กรัมแรง  1,419 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 4,867 กรัมแรง  2,434 กรัมแรง  1,460 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 5,436 กรัมแรง  2,718 กรัมแรง  1,631 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 5,634 กรัมแรง  2,817 กรัมแรง  1,690 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 5,824 กรัมแรง  2,912 กรัมแรง  1,747 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 5,937 กรัมแรง  2,969 กรัมแรง  1,781 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 6,362 กรัมแรง  3,181 กรัมแรง  1,909 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm

 6,778 กรัมแรง  3,389 กรัมแรง  2,033 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 6,843 กรัมแรง  3,422 กรัมแรง  2,053 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 7,443 กรัมแรง  3,722 กรัมแรง  2,233 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 9,084 กรัมแรง  4,542 กรัมแรง  2,725 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 9,170 กรัมแรง  4,585 กรัมแรง  2,751 กรัมแรง

 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm

 9,259 กรัมแรง  4,630 กรัมแรง  2,778 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 9,572 กรัมแรง  4,786 กรัมแรง  2,872 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 11,672 กรัมแรง  5,836 กรัมแรง  3,502 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 11,679 กรัมแรง  5,840 กรัมแรง  3,504 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 13,113 กรัมแรง  6,557 กรัมแรง  3,934 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 16,989 กรัมแรง  8,495 กรัมแรง  5,097 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ