• 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 16 กรัมแรง  8 กรัมแรง  5 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 37 กรัมแรง  19 กรัมแรง  11 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 40 กรัมแรง  20 กรัมแรง  12 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 43 กรัมแรง  21 กรัมแรง  13 กรัมแรง
 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 43 กรัมแรง  22 กรัมแรง  13 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 43 กรัมแรง  22 กรัมแรง  13 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 49 กรัมแรง  25 กรัมแรง  15 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 51 กรัมแรง  26 กรัมแรง  15 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 52 กรัมแรง  26 กรัมแรง  15 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 54 กรัมแรง  27 กรัมแรง  16 กรัมแรง
 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 57 กรัมแรง  29 กรัมแรง  17 กรัมแรง
 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 58 กรัมแรง  29 กรัมแรง  18 กรัมแรง
 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 63 กรัมแรง  31 กรัมแรง  19 กรัมแรง
 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm
 68 กรัมแรง  34 กรัมแรง  20 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 69 กรัมแรง  35 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 70 กรัมแรง  35 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 71 กรัมแรง  36 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 71 กรัมแรง  36 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 72 กรัมแรง  36 กรัมแรง  22 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 79 กรัมแรง  40 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 85 กรัมแรง  43 กรัมแรง  26 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 87 กรัมแรง  44 กรัมแรง  26 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 89 กรัมแรง  45 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 92 กรัมแรง  46 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 94 กรัมแรง  47 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 102 กรัมแรง  51 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 106 กรัมแรง  53 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 106 กรัมแรง  53 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 107 กรัมแรง  54 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 114 กรัมแรง  57 กรัมแรง  34 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 124 กรัมแรง  62 กรัมแรง  37 กรัมแรง
 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 141 กรัมแรง  71 กรัมแรง  42 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 142 กรัมแรง  71 กรัมแรง  43 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 146 กรัมแรง  73 กรัมแรง  44 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 146 กรัมแรง  73 กรัมแรง  44 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 148 กรัมแรง  74 กรัมแรง  44 กรัมแรง
 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm
 152 กรัมแรง  76 กรัมแรง  46 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 153  กรัมแรง  77 กรัมแรง  46 กรัมแรง
 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm
 158 กรัมแรง  79 กรัมแรง 48 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 163 กรัมแรง  81 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 172 กรัมแรง  86 กรัมแรง  52 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 173 กรัมแรง  87 กรัมแรง  52 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 176 กรัมแรง  88 กรัมแรง  53 กรัมแรง
 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 181 กรัมแรง  91 กรัมแรง  54 กรัมแรง
 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 190 กรัมแรง  95 กรัมแรง  57 กรัมแรง
 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 197 กรัมแรง  99 กรัมแรง  59 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 198 กรัมแรง  99 กรัมแรง  59 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 213 กรัมแรง  107 กรัมแรง  64 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 216 กรัมแรง  108 กรัมแรง  65 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 222 กรัมแรง  111 กรัมแรง  67 กรัมแรง
 • 630 010-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 222 กรัมแรง  111 กรัมแรง  67 กรัมแรง
 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 232 กรัมแรง  116 กรัมแรง  70 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 232 กรัมแรง  116 กรัมแรง  70 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 244 กรัมแรง  122 กรัมแรง  73 กรัมแรง
 • 00 521-B100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 255 กรัมแรง  128 กรัมแรง  77 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 255 กรัมแรง  128 กรัมแรง  77 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 260 กรัมแรง  130 กรัมแรง  78 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 264 กรัมแรง  132 กรัมแรง  79 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 298 กรัมแรง  149 กรัมแรง  89 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 301 กรัมแรง  151 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 317 กรัมแรง  158 กรัมแรง  95 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 320 กรัมแรง  160 กรัมแรง  96 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 331 กรัมแรง  166 กรัมแรง  99 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 338 กรัมแรง  169 กรัมแรง  101 กรัมแรง
 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 344 กรัมแรง  172 กรัมแรง  103 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 348 กรัมแรง  174 กรัมแรง  105 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 349 กรัมแรง  174 กรัมแรง  105 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H 5mm
 366 กรัมแรง  183 กรัมแรง  110 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 396 กรัมแรง  198 กรัมแรง  119 กรัมแรง
 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 412 กรัมแรง  206 กรัมแรง  124 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 414 กรัมแรง  207 กรัมแรง  124 กรัมแรง
 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 416 กรัมแรง  208 กรัมแรง  177 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 417 กรัมแรง  209 กรัมแรง  125 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 425 กรัมแรง  213 กรัมแรง  128 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 431 กรัมแรง  215 กรัมแรง  129 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 432 กรัมแรง  216 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 465 กรัมแรง  233 กรัมแรง  140 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 476 กรัมแรง  238 กรัมแรง  143 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 477 กรัมแรง  239 กรัมแรง  143 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 480 กรัมแรง  240 กรัมแรง  144 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 483 กรัมแรง  242 กรัมแรง  145 กรัมแรง
 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm
 489 กรัมแรง  245 กรัมแรง  147 กรัมแรง
 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 526 กรัมแรง  263 กรัมแรง  158 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 530 กรัมแรง  265 กรัมแรง  159 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 554 กรัมแรง  277 กรัมแรง  166 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 556 กรัมแรง  278 กรัมแรง  167 กรัมแรง
 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm
 587 กรัมแรง  293 กรัมแรง  176 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 611 กรัมแรง  305 กรัมแรง  183 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 657 กรัมแรง  329 กรัมแรง  197 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 685 กรัมแรง  343 กรัมแรง  206 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 689 กรัมแรง  344 กรัมแรง  207 กรัมแรง
 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 693 กรัมแรง  346 กรัมแรง  208 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 696 กรัมแรง  348 กรัมแรง  209 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 711 กรัมแรง  355 กรัมแรง  213 กรัมแรง
 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 751 กรัมแรง  376 กรัมแรง  225 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 754 กรัมแรง  377 กรัมแรง  226 กรัมแรง
 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 772 กรัมแรง  386 กรัมแรง  232 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 779 กรัมแรง  390 กรัมแรง  234 กรัมแรง
 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 789 กรัมแรง  395 กรัมแรง  237 กรัมแรง
 • 00 546- D1505 
 ► 15mm x 5mm
 800 กรัมแรง  400 กรัมแรง  240 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 804 กรัมแรง  402 กรัมแรง  241 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 829 กรัมแรง  415 กรัมแรง  249 กรัมแรง
 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 863 กรัมแรง  432 กรัมแรง  259 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 874 กรัมแรง  437 กรัมแรง  262 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 888 กรัมแรง  444 กรัมแรง  266 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 890 กรัมแรง  445 กรัมแรง  267 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 984 กรัมแรง  492 กรัมแรง  295 กรัมแรง
 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 985 กรัมแรง  493 กรัมแรง  296 กรัมแรง
 • 00 533-B 201005 
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 1,092 กรัมแรง  546 กรัมแรง  328 กรัมแรง
 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 1,118 กรัมแรง  559 กรัมแรง  336 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,125 กรัมแรง  562 กรัมแรง  337 กรัมแรง
 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,139 กรัมแรง  570 กรัมแรง  342 กรัมแรง
 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 1,163 กรัมแรง  581 กรัมแรง  349 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,172 กรัมแรง  586 กรัมแรง  352 กรัมแรง
 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,204 กรัมแรง  602 กรัมแรง  361 กรัมแรง
 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 1,240 กรัมแรง  620 กรัมแรง  372 กรัมแรง
 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,275 กรัมแรง  638 กรัมแรง  383 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 1,343 กรัมแรง  672 กรัมแรง  403 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,372 กรัมแรง  686 กรัมแรง  412 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 1,388 กรัมแรง  694 กรัมแรง  417 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 1,428 กรัมแรง  714 กรัมแรง  428 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 1,460 กรัมแรง  730 กรัมแรง  438 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 1,464 กรัมแรง  732 กรัมแรง  439 กรัมแรง
 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,528 กรัมแรง  764 กรัมแรง  458 กรัมแรง
 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm
 1,617 กรัมแรง  809 กรัมแรง  485 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 1,709 กรัมแรง  855 กรัมแรง  513 กรัมแรง
 • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 1,770 กรัมแรง  885 กรัมแรง  531 กรัมแรง
 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm
 2,047 กรัมแรง  1,024 กรัมแรง  614 กรัมแรง
 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 2,060 กรัมแรง  1,030 กรัมแรง  618 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 2,115 กรัมแรง  1,058 กรัมแรง  635 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 2,310 กรัมแรง  1,155 กรัมแรง  693 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,355 กรัมแรง  1,178 กรัมแรง  707 กรัมแรง
 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 3,008 กรัมแรง  1,504 กรัมแรง  902 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 3,185 กรัมแรง  1,593 กรัมแรง  956 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 3,622 กรัมแรง  1,811 กรัมแรง  1,087 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 3,656 กรัมแรง  1,828 กรัมแรง  1,097 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 3,882 กรัมแรง  1,941 กรัมแรง  1,165 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 3,953 กรัมแรง  1,977 กรัมแรง  1,186 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 4,434 กรัมแรง  2,217 กรัมแรง  1,330 กรัมแรง
 • 00 538-B502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm
 12,404 กรัมแรง  6,202 กรัมแรง  3,721 กรัมแรง
 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm
 12,725 กรัมแรง  6,363 กรัมแรง  3,818 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ