• 00 566-D 03015
 ► 3mm x 1.5mm
 25 กรัมแรง  13 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 568-D 04015
 ► 4mm x 1.5mm
 32 กรัมแรง  16 กรัมแรง  10 กรัมแรง
 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm
 43 กรัมแรง  21 กรัมแรง  13 กรัมแรง
 • 00 556-D 0303
 ► 3mm x 3mm
 44 กรัมแรง  22 กรัมแรง  13 กรัมแรง
 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 64 กรัมแรง  32 กรัมแรง  19 กรัมแรง
 • 00 563-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 67 กรัมแรง  33 กรัมแรง  20 กรัมแรง
 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm
 69 กรัมแรง  35 กรัมแรง  21 กรัมแรง
 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 82 กรัมแรง  41 กรัมแรง  25 กรัมแรง
 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 85 กรัมแรง  42 กรัมแรง  25 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 85 กรัมแรง  43 กรัมแรง  26 กรัมแรง
 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 88 กรัมแรง  44 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 91 กรัมแรง  45 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 93 กรัมแรง  46 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 95 กรัมแรง  47 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 95 กรัมแรง  48 กรัมแรง  29 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 99 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง

 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 110 กรัมแรง  55 กรัมแรง  33 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 118 กรัมแรง  59 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 132 กรัมแรง  66 กรัมแรง  39 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 132 กรัมแรง  66 กรัมแรง  40 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 136 กรัมแรง  68 กรัมแรง  41 กรัมแรง
 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm
 138 กรัมแรง  69 กรัมแรง  41 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 141 กรัมแรง  71 กรัมแรง  42 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 142 กรัมแรง  71 กรัมแรง  43 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 144 กรัมแรง  72 กรัมแรง  43 กรัมแรง
 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 151 กรัมแรง  76 กรัมแรง  45 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 154 กรัมแรง  77 กรัมแรง  46 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 158 กรัมแรง  79 กรัมแรง  47 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 163 กรัมแรง  82 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 170 กรัมแรง  85 กรัมแรง  51 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 182 กรัมแรง  91 กรัมแรง  55 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 189 กรัมแรง  95 กรัมแรง  57 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 203 กรัมแรง  102 กรัมแรง  61 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 208 กรัมแรง  104 กรัมแรง  62 กรัมแรง
 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 209 กรัมแรง  104 กรัมแรง  63 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 211 กรัมแรง  106 กรัมแรง  63 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 216 กรัมแรง  108 กรัมแรง  65 กรัมแรง
 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 231 กรัมแรง  115 กรัมแรง  69 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 238 กรัมแรง  119 กรัมแรง  71 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 266 กรัมแรง  133 กรัมแรง  80 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 275 กรัมแรง  138 กรัมแรง  83 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 281 กรัมแรง  140 กรัมแรง  84 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 296 กรัมแรง  148 กรัมแรง  89 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 299 กรัมแรง  150 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 301 กรัมแรง  150 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 308 กรัมแรง  154 กรัมแรง  93 กรัมแรง
 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm
 320 กรัมแรง  160 กรัมแรง  96 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 320 กรัมแรง  160 กรัมแรง  96 กรัมแรง
 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 321 กรัมแรง  161 กรัมแรง  96 กรัมแรง
 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 324 กรัมแรง  162 กรัมแรง  97 กรัมแรง
 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm
 326 กรัมแรง  163 กรัมแรง  98 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 329 กรัมแรง  165 กรัมแรง  99 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 343 กรัมแรง  172 กรัมแรง  103 กรัมแรง
 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 369 กรัมแรง  185 กรัมแรง  111 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
​​​​​​​ ► 18mm x 3mm
 379 กรัมแรง  189 กรัมแรง  114 กรัมแรง
 • 630 010-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 388 กรัมแรง  194 กรัมแรง  117 กรัมแรง
 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 399 กรัมแรง  200 กรัมแรง  120 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 406 กรัมแรง  203 กรัมแรง  122 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 410 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 422 กรัมแรง  211 กรัมแรง 127 กรัมแรง
 • 00 521-B100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 424 กรัมแรง  212 กรัมแรง  127 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 430 กรัมแรง  215 กรัมแรง  129 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 433 กรัมแรง  217 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 447 กรัมแรง  224 กรัมแรง  134 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 463 กรัมแรง  231 กรัมแรง  139 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 469 กรัมแรง  234 กรัมแรง  141 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 483 กรัมแรง  242 กรัมแรง  145 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 489 กรัมแรง  245 กรัมแรง  147 กรัมแรง
 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 566 กรัมแรง  283 กรัมแรง  170 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 570 กรัมแรง  285 กรัมแรง  171 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 578 กรัมแรง  289 กรัมแรง  173 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 579 กรัมแรง  289 กรัมแรง  174 กรัมแรง
 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 590 กรัมแรง  295 กรัมแรง  177 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 604 กรัมแรง  302 กรัมแรง  181 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 613 กรัมแรง  306 กรัมแรง  184 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 622 กรัมแรง  311 กรัมแรง  187 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 637 กรัมแรง  318 กรัมแรง  191 กรัมแรง
 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 639 กรัมแรง  320 กรัมแรง  192 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 673 กรัมแรง  337 กรัมแรง  202 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 686 กรัมแรง  343 กรัมแรง  206 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H 5mm
 697 กรัมแรง  349 กรัมแรง  209 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 703 กรัมแรง  352 กรัมแรง  211 กรัมแรง
 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 718 กรัมแรง  359 กรัมแรง  216 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 727 กรัมแรง  364 กรัมแรง  218 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 730 กรัมแรง  365 กรัมแรง  219 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 731 กรัมแรง  365 กรัมแรง  219 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 736 กรัมแรง  368 กรัมแรง  221 กรัมแรง
 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 738 กรัมแรง  369 กรัมแรง  222 กรัมแรง
 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 739 กรัมแรง  370 กรัมแรง  222 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 764 กรัมแรง  382 กรัมแรง  229 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 787 กรัมแรง  393 กรัมแรง  236 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 792 กรัมแรง  396 กรัมแรง  238 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 795 กรัมแรง  398 กรัมแรง  239 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 801 กรัมแรง  400 กรัมแรง  240 กรัมแรง
 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm
 813 กรัมแรง  406 กรัมแรง  244 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 869 กรัมแรง  435 กรัมแรง  261 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 886 กรัมแรง  443 กรัมแรง  266 กรัมแรง
 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm
 901 กรัมแรง  451 กรัมแรง  270 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 983 กรัมแรง  491 กรัมแรง  295 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,019 กรัมแรง  510 กรัมแรง  306 กรัมแรง
 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 1,020 กรัมแรง  510 กรัมแรง  306 กรัมแรง
 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 1,057 กรัมแรง  528 กรัมแรง  317 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,091 กรัมแรง  546 กรัมแรง  327 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 1,122 กรัมแรง  561 กรัมแรง  336 กรัมแรง
 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 1,130 กรัมแรง  565 กรัมแรง  339 กรัมแรง
 • 00 546- D1505 
 ► 15mm x 5mm
 1,140 กรัมแรง  570 กรัมแรง  342 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,175 กรัมแรง  588 กรัมแรง  353 กรัมแรง
 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 1,200 กรัมแรง  600 กรัมแรง  360 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 1,246 กรัมแรง  623 กรัมแรง  374 กรัมแรง
 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 1,262 กรัมแรง  631 กรัมแรง  379 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 1,271 กรัมแรง  636 กรัมแรง  381 กรัมแรง
 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 1,312 กรัมแรง  656 กรัมแรง  394 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 1,327 กรัมแรง  664 กรัมแรง  398 กรัมแรง
 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 1,334 กรัมแรง  667 กรัมแรง  400 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 1,365 กรัมแรง  682 กรัมแรง  409 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,489 กรัมแรง  744 กรัมแรง  447 กรัมแรง
 • 00 533-B 201005 
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 1,498 กรัมแรง  749 กรัมแรง  449 กรัมแรง
 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,502 กรัมแรง  751 กรัมแรง  451 กรัมแรง
 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,509 กรัมแรง  754 กรัมแรง  453 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 1,516 กรัมแรง  758 กรัมแรง  455 กรัมแรง
 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,536 กรัมแรง  768 กรัมแรง  461 กรัมแรง
 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,549 กรัมแรง  775 กรัมแรง  465 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,701 กรัมแรง  851 กรัมแรง  510 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,802 กรัมแรง  901 กรัมแรง  540 กรัมแรง
 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 1,838 กรัมแรง  919 กรัมแรง  551 กรัมแรง
 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,904 กรัมแรง  952 กรัมแรง  571 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 1,977 กรัมแรง  989 กรัมแรง  593 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 2,099 กรัมแรง  1,050 กรัมแรง  630 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 2,126 กรัมแรง  1,063 กรัมแรง  638 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 2,155 กรัมแรง  1,078 กรัมแรง  647 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,277 กรัมแรง  1,139 กรัมแรง  683 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 2,310 กรัมแรง  1,155 กรัมแรง  693 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 2,398 กรัมแรง  1,199 กรัมแรง  719 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 2,518 กรัมแรง  1,259 กรัมแรง  755 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,535 กรัมแรง  1,268 กรัมแรง  761 กรัมแรง
 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 2,582 กรัมแรง  1,291 กรัมแรง  775 กรัมแรง
 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm
 2,695 กรัมแรง  1,348 กรัมแรง  809 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 2,965 กรัมแรง  1,483 กรัมแรง  890 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 3,132 กรัมแรง  1,566 กรัมแรง  940 กรัมแรง
 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm
 3,373 กรัมแรง  1,687 กรัมแรง  1,012 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 3,635 กรัมแรง  1,818 กรัมแรง  1,091 กรัมแรง
 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 3,892 กรัมแรง  1,946 กรัมแรง  1,168 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 4,180 กรัมแรง  2,090 กรัมแรง  1,254 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 4,319 กรัมแรง  2,160 กรัมแรง  1,296 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 4,542 กรัมแรง  2,271 กรัมแรง  1,363 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 5,716 กรัมแรง  2,858 กรัมแรง  1,715 กรัมแรง
 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm
 13,123 กรัมแรง  6,562 กรัมแรง  3,937 กรัมแรง
 • 00 538-B502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm
 14,162 กรัมแรง  7,081 กรัมแรง  4,249 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ