• 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 100 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง

 • 00 545-D 01503
 ► 15mm x 3mm

 110 กรัมแรง  55 กรัมแรง  33 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 110 กรัมแรง  55 กรัมแรง  33 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 116 กรัมแรง  58 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 124 กรัมแรง  62 กรัมแรง  37 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 125 กรัมแรง  63 กรัมแรง  38 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 130 กรัมแรง  65 กรัมแรง  39 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 134 กรัมแรง  67 กรัมแรง  40 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 135 กรัมแรง  68 กรัมแรง  41 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 148 กรัมแรง  74 กรัมแรง  44 กรัมแรง

 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 149 กรัมแรง  75 กรัมแรง  45 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 163 กรัมแรง  82 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 173 กรัมแรง  87 กรัมแรง  52 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 180 กรัมแรง  90 กรัมแรง  54 กรัมแรง

 • 00 528-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 198 กรัมแรง  99 กรัมแรง  59 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 200 กรัมแรง  100 กรัมแรง  60 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 212 กรัมแรง  106 กรัมแรง  64 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 219 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm 

 232 กรัมแรง  116 กรัมแรง  70 กรัมแรง

 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm

 233 กรัมแรง  117 กรัมแรง  70 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 243 กรัมแรง  122 กรัมแรง  73 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 261 กรัมแรง  131 กรัมแรง  78 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 267 กรัมแรง  134 กรัมแรง  80 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 299 กรัมแรง  150 กรัมแรง  90 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 318 กรัมแรง  159 กรัมแรง  95 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 328 กรัมแรง  164 กรัมแรง  98 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 337 กรัมแรง  169 กรัมแรง  101 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 341 กรัมแรง  171 กรัมแรง  102 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 348 กรัมแรง  174 กรัมแรง  105 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 356 กรัมแรง  178 กรัมแรง  107 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 372 กรัมแรง  186 กรัมแรง  112 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 374 กรัมแรง  187 กรัมแรง  112 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 376 กรัมแรง  188 กรัมแรง  113 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 380 กรัมแรง  190 กรัมแรง  114 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 389 กรัมแรง  194 กรัมแรง  117 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 437 กรัมแรง  218 กรัมแรง  131 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 457 กรัมแรง  229 กรัมแรง  137 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 515 กรัมแรง  257 กรัมแรง  154 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 543 กรัมแรง  272 กรัมแรง  163 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 618 กรัมแรง  309 กรัมแรง  185 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 632 กรัมแรง  316 กรัมแรง  189 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 647 กรัมแรง  323 กรัมแรง  194 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 655 กรัมแรง  328 กรัมแรง  197 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 656 กรัมแรง  328 กรัมแรง  197 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 670 กรัมแรง  335 กรัมแรง  201 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm

 672 กรัมแรง  336 กรัมแรง  202 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 691 กรัมแรง  345 กรัมแรง  207 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 763 กรัมแรง  382 กรัมแรง  229 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 770 กรัมแรง  385 กรัมแรง  231 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 830 กรัมแรง  415 กรัมแรง  249 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 858 กรัมแรง  429 กรัมแรง  258 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 869 กรัมแรง  435 กรัมแรง  261 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 900 กรัมแรง  450 กรัมแรง  270 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 958 กรัมแรง  479 กรัมแรง  287 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 994 กรัมแรง  497 กรัมแรง  298 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,035 กรัมแรง  517 กรัมแรง  310 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 1,043 กรัมแรง  522 กรัมแรง  313 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,075 กรัมแรง  537 กรัมแรง  322 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,125 กรัมแรง  562 กรัมแรง  337 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,220 กรัมแรง  610 กรัมแรง  366 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,235 กรัมแรง  618 กรัมแรง  371 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 1,269 กรัมแรง  635 กรัมแรง  381 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 1,269 กรัมแรง  635 กรัมแรง  381 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 1,309 กรัมแรง  654 กรัมแรง  393 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 1,324 กรัมแรง  662 กรัมแรง  397 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 1,343 กรัมแรง  671 กรัมแรง  403 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 1,426 กรัมแรง  713 กรัมแรง  428 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,555 กรัมแรง  777 กรัมแรง  466 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 1,711 กรัมแรง  856 กรัมแรง  513 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 1,780 กรัมแรง  890 กรัมแรง  534 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 1,828 กรัมแรง  914 กรัมแรง  549 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 1,919 กรัมแรง  960 กรัมแรง  576 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 1,946 กรัมแรง  973 กรัมแรง  584 กรัมแรง

 • 00 519-D 03005
 ► 30mm x 5mm

 1,955 กรัมแรง  978 กรัมแรง  587 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 2,616 กรัมแรง  1,308 กรัมแรง  785 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 2,747 กรัมแรง  1,374 กรัมแรง  824 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 2,792 กรัมแรง  1,396 กรัมแรง  838 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,823 กรัมแรง  1,412 กรัมแรง  847 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 2,875 กรัมแรง  1,438 กรัมแรง  863 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm

 2,916 กรัมแรง  1,458 กรัมแรง  875 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,981 กรัมแรง  1,491 กรัมแรง  894 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 4,198 กรัมแรง  2,099 กรัมแรง  1,259 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 4,498 กรัมแรง  2,249 กรัมแรง  1,349 กรัมแรง

 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm

 4,561 กรัมแรง  2,281 กรัมแรง  1,368 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 4,810 กรัมแรง  2,405 กรัมแรง  1,443 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm 10mm

 6,579 กรัมแรง  3,290 กรัมแรง  1,974 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 6,714 กรัมแรง  3,357 กรัมแรง  2,014 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 7,217 กรัมแรง  3,609 กรัมแรง  2,165 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 11,127 กรัมแรง  5,564 กรัมแรง  3,338 กรัมแรง
         

 

คงเหลือ
บทความ 999 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ