• 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 99 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 101 กรัมแรง  51 กรัมแรง  30 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 101 กรัมแรง  51 กรัมแรง  30 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 103 กรัมแรง  51 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 108 กรัมแรง  54 กรัมแรง  32 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 111 กรัมแรง  56 กรัมแรง  33 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 120 กรัมแรง  60 กรัมแรง  36 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 143 กรัมแรง  72 กรัมแรง  43 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 148 กรัมแรง  74 กรัมแรง  44 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 161 กรัมแรง  81 กรัมแรง  48 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 167 กรัมแรง  83 กรัมแรง  50 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 168 กรัมแรง  84 กรัมแรง  51 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 175 กรัมแรง  87 กรัมแรง  52 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 178 กรัมแรง  89 กรัมแรง  54 กรัมแรง

 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 190 กรัมแรง  95 กรัมแรง  57 กรัมแรง

 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 192 กรัมแรง  96 กรัมแรง  58 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 212 กรัมแรง  106 กรัมแรง  64 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 213 กรัมแรง  107 กรัมแรง  64 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 234 กรัมแรง  117 กรัมแรง  70 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 238 กรัมแรง  119 กรัมแรง  72 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 241 กรัมแรง  121 กรัมแรง  72 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 247 กรัมแรง  124 กรัมแรง  74 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 252 กรัมแรง  126 กรัมแรง  76 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 255 กรัมแรง  128 กรัมแรง  77 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 267 กรัมแรง  134 กรัมแรง  60 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 274 กรัมแรง  137 กรัมแรง  82 กรัมแรง

 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm

 297 กรัมแรง  149 กรัมแรง  89 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 305 กรัมแรง  152 กรัมแรง  91 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 310 กรัมแรง  155 กรัมแรง  93 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 324 กรัมแรง  162 กรัมแรง  97 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 330 กรัมแรง  165 กรัมแรง  99 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 394 กรัมแรง  197 กรัมแรง  118 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 399 กรัมแรง  200 กรัมแรง  120 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 409 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 423 กรัมแรง  211 กรัมแรง  127 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 431 กรัมแรง  215 กรัมแรง  129 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 439 กรัมแรง  220 กรัมแรง  132 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 453 กรัมแรง  226 กรัมแรง  136 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 471 กรัมแรง  236 กรัมแรง  141 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 478 กรัมแรง  239 กรัมแรง  143 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 484 กรัมแรง  242 กรัมแรง  145 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 486 กรัมแรง  243 กรัมแรง  146 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 494 กรัมแรง  247 กรัมแรง  148 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 558 กรัมแรง  279 กรัมแรง  167 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 561 กรัมแรง  280 กรัมแรง  168 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 650 กรัมแรง  325 กรัมแรง  195 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 672 กรัมแรง  336 กรัมแรง  202 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 746 กรัมแรง  373 กรัมแรง  224 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 796 กรัมแรง  398 กรัมแรง  239 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 809 กรัมแรง  405 กรัมแรง  243 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 825 กรัมแรง  413 กรัมแรง  248 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 829 กรัมแรง  415 กรัมแรง  249 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 848 กรัมแรง  424 กรัมแรง  254 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm

 850 กรัมแรง  425 กรัมแรง  255 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 879 กรัมแรง  440 กรัมแรง  264 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 944 กรัมแรง  472 กรัมแรง  283 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 950 กรัมแรง  475 กรัมแรง  285 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,008 กรัมแรง  504 กรัมแรง  302 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,021 กรัมแรง  510 กรัมแรง  306 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 1,025 กรัมแรง  512 กรัมแรง  307 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 1,077 กรัมแรง  539 กรัมแรง  323 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 1,087 กรัมแรง  544 กรัมแรง  326 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,156 กรัมแรง  578 กรัมแรง  347 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 1,180 กรัมแรง  590 กรัมแรง  354 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 1,249 กรัมแรง  624 กรัมแรง  375 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,335 กรัมแรง  667 กรัมแรง  400 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,377 กรัมแรง  689 กรัมแรง  413 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,478 กรัมแรง  739 กรัมแรง  443 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 1,498 กรัมแรง  749 กรัมแรง  450 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 1,532 กรัมแรง  766 กรัมแรง  460 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 1,549 กรัมแรง  774 กรัมแรง  465 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 1,566 กรัมแรง  783 กรัมแรง  470 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 1,590 กรัมแรง  795 กรัมแรง  477 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 1,599 กรัมแรง  800 กรัมแรง  480 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 1,723 กรัมแรง  862 กรัมแรง  517 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,917 กรัมแรง  958 กรัมแรง  575 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 2,024 กรัมแรง  1,012 กรัมแรง  607 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 2,132 กรัมแรง  1,066 กรัมแรง  640 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 2,231 กรัมแรง  1,116 กรัมแรง  669 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 2,232 กรัมแรง  1,116 กรัมแรง  670 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 2,256 กรัมแรง  1,128 กรัมแรง  677 กรัมแรง

 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm

 2,263 กรัมแรง  1,132 กรัมแรง  679 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 3,028 กรัมแรง  1,514 กรัมแรง  908 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 3,225 กรัมแรง  1,628 กรัมแรง  977 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 3,269 กรัมแรง  1,635 กรัมแรง  981 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 3,312 กรัมแรง  1,656 กรัมแรง  994 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 3,381 กรัมแรง  1,691 กรัมแรง  1,014 กรัมแรง

 • 00 508-D 02010
 ► 20mm x 10mm

 3,446 กรัมแรง  1,723 กรัมแรง  1,034 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 3,477 กรัมแรง  1,739 กรัมแรง  1,043 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 4,838 กรัมแรง  2,419 กรัมแรง  1,451 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 5,230 กรัมแรง  2,615 กรัมแรง  1,569 กรัมแรง

 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm

 5,275 กรัมแรง  2,638 กรัมแรง  1,583 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 5,574 กรัมแรง  2,787 กรัมแรง  1,672 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 7,629 กรัมแรง  3,815 กรัมแรง  2,289 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 7,668 กรัมแรง  3,834 กรัมแรง  2,300 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 8,247 กรัมแรง  4,124 กรัมแรง  2,474 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 12,545 กรัมแรง  6,273 กรัมแรง  3,764 กรัมแรง
         

 

คงเหลือ
บทความ 999 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ