• 00 530-D 10005
 ► 10mm x 0.5mm
 26 กรัมแรง  13 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 51 กรัมแรง  26 กรัมแรง  15 กรัมแรง
 • 00 561-D 0302
 ► 3mm x 2mm
 52 กรัมแรง  26 กรัมแรง  15 กรัมแรง
 • 00 556-D 0303
 ► 3mm x 3mm
 54 กรัมแรง  27 กรัมแรง  16 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 182 กรัมแรง  91 กรัมแรง  55 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 683 กรัมแรง  341 กรัมแรง  205 กรัมแรง
 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm
 78 กรัมแรง  39 กรัมแรง  23 กรัมแรง
 • 00 563-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 78 กรัมแรง  39 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm
 80 กรัมแรง  40 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 91 กรัมแรง  46 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 104 กรัมแรง  52 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 557-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 113 กรัมแรง  56 กรัมแรง  34 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 116 กรัมแรง  58 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm
 116 กรัมแรง  58 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 117 กรัมแรง  59 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 127 กรัมแรง  63 กรัมแรง  38 กรัมแรง
 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 129 กรัมแรง  64 กรัมแรง  39 กรัมแรง
 •  00 541-D0401
 ► 4mm x 1mm
 134 กรัมแรง  67 กรัมแรง  40 กรัมแรง
 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 150 กรัมแรง  75 กรัมแรง  45 กรัมแรง
 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 158 กรัมแรง  79 กรัมแรง  48 กรัมแรง
 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 163 กรัมแรง  81 กรัมแรง  49 กรัมแรง
   • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 164 กรัมแรง  82 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 167 กรัมแรง  83 กรัมแรง  50 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 177 กรัมแรง  89 กรัมแรง  53 กรัมแรง
 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 186 กรัมแรง  93 กรัมแรง  56 กรัมแรง
 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm
 212 กรัมแรง  106 กรัมแรง  63 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 219 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 227 กรัมแรง  114 กรัมแรง  68 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 234 กรัมแรง  117 กรัมแรง  70 กรัมแรง
 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 239 กรัมแรง  119 กรัมแรง  72 กรัมแรง
 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 262 กรัมแรง  131 กรัมแรง  78 กรัมแรง
 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm
 267 กรัมแรง  133 กรัมแรง  80 กรัมแรง
 • 00 521-B100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 271 กรัมแรง  136 กรัมแรง  81 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 279 กรัมแรง  140 กรัมแรง  84 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 306 กรัมแรง  153 กรัมแรง  92 กรัมแรง
 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 374 กรัมแรง  187 กรัมแรง  112 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 387 กรัมแรง  194  กรัมแรง  116 กรัมแรง
 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 406 กรัมแรง  203 กรัมแรง  122 กรัมแรง
 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 409 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 410 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 434 กรัมแรง  217 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 439 กรัมแรง  220 กรัมแรง  132 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 444 กรัมแรง  222 กรัมแรง  133 กรัมแรง
 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 459 กรัมแรง  229 กรัมแรง  138 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 473 กรัมแรง  237 กรัมแรง  142 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 509 กรัมแรง  255 กรัมแรง  153 กรัมแรง
 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm
 512 กรัมแรง  256 กรัมแรง  154 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H 5mm
 518 กรัมแรง  259 กรัมแรง  156 กรัมแรง
 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 525 กรัมแรง  262 กรัมแรง  157 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 533 กรัมแรง  266 กรัมแรง  160 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 564 กรัมแรง  282 กรัมแรง  169 กรัมแรง
 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 574 กรัมแรง  287 กรัมแรง  172 กรัมแรง
 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm
 578 กรัมแรง  289 กรัมแรง  173 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 586 กรัมแรง  293 กรัมแรง  176 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 653 กรัมแรง  327 กรัมแรง  196 กรัมแรง
 • 00 546- D1505 
 ► 15mm x 5mm
 658 กรัมแรง  329 กรัมแรง  197 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 729 กรัมแรง  365 กรัมแรง  219 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 743 กรัมแรง  371 กรัมแรง  223 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 780 กรัมแรง  390 กรัมแรง  234 กรัมแรง
 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 788 กรัมแรง  394 กรัมแรง  237 กรัมแรง
 • 00 533-B 201005 
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 802 กรัมแรง  401 กรัมแรง  241 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 807 กรัมแรง  404 กรัมแรง  242 กรัมแรง
 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 812 กรัมแรง  406 กรัมแรง  243 กรัมแรง
 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 888 กรัมแรง  444 กรัมแรง  266 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 891 กรัมแรง  445 กรัมแรง  267 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 976 กรัมแรง  488 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 976 กรัมแรง  488 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 977 กรัมแรง  489 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 980 กรัมแรง  490 กรัมแรง  294 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,080 กรัมแรง  540 กรัมแรง  324 กรัมแรง
 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,102 กรัมแรง  551 กรัมแรง  330 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,102 กรัมแรง  551 กรัมแรง  331 กรัมแรง
 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,114 กรัมแรง  557 กรัมแรง  334 กรัมแรง
 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 1,134 กรัมแรง  567 กรัมแรง  340 กรัมแรง
 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm
 1,191 กรัมแรง  596 กรัมแรง  357 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,192 กรัมแรง  596 กรัมแรง  358 กรัมแรง
 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 1,204 กรัมแรง  602 กรัมแรง  361 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 1,215 กรัมแรง  607 กรัมแรง  364 กรัมแรง
 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,335 กรัมแรง  667 กรัมแรง  400 กรัมแรง
 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,342 กรัมแรง  671 กรัมแรง  403 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 1,492 กรัมแรง  746 กรัมแรง  447 กรัมแรง
 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,554 กรัมแรง  777 กรัมแรง  466 กรัมแรง
 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 1,689 กรัมแรง  844 กรัมแรง  507 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 1,709 กรัมแรง  854 กรัมแรง  513 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,933 กรัมแรง  967 กรัมแรง  580 กรัมแรง
 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 1,974 กรัมแรง  987 กรัมแรง  592 กรัมแรง
 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 2,056 กรัมแรง  1,028 กรัมแรง  617 กรัมแรง
 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm
 2,405 กรัมแรง  1,203 กรัมแรง  722 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 2,866 กรัมแรง  1,433 กรัมแรง  860 กรัมแรง
 • 00 538-B502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm
 23,625 กรัมแรง  11,813 กรัมแรง  7,088 กรัมแรง
 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm
 23,706 กรัมแรง  11,853 กรัมแรง  7,112 กรัมแรง
         

 

คงเหลือ
บทความ 999 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ