• 00 568-D 04015
 ► 4mm x 1.5mm
 19 กรัมแรง  10 กรัมแรง  6 กรัมแรง
 • 00 530-D 10005
 ► 10mm x 0.5mm
 26 กรัมแรง  13 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 566-D 03015
 ► 3mm x 1.5mm
 40 กรัมแรง  20 กรัมแรง  12 กรัมแรง
 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 51 กรัมแรง  26 กรัมแรง  15 กรัมแรง
 • 00 561-D 0302
 ► 3mm x 2mm
 52 กรัมแรง  26 กรัมแรง  15 กรัมแรง
 • 00 556-D 0303
 ► 3mm x 3mm
 54 กรัมแรง  27 กรัมแรง  16 กรัมแรง
 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm
 78 กรัมแรง  39 กรัมแรง  23 กรัมแรง
 • 00 563-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 78 กรัมแรง  39 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm
 80 กรัมแรง  40 กรัมแรง  24 กรัมแรง
 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 91 กรัมแรง  46 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 94 กรัมแรง  47 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 102 กรัมแรง  51 กรัมแรง  30 กรัมแรง
 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 104 กรัมแรง  52 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 557-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 113 กรัมแรง  56 กรัมแรง  34 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 116 กรัมแรง  58 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm
 116 กรัมแรง  58 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 117 กรัมแรง  59 กรัมแรง  35 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 119 กรัมแรง  60 กรัมแรง  36 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 123 กรัมแรง  61 กรัมแรง  37 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 127 กรัมแรง  63 กรัมแรง  38 กรัมแรง
 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 129 กรัมแรง  64 กรัมแรง  39 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 130 กรัมแรง  65 กรัมแรง  39 กรัมแรง
 •  00 541-D0401
 ► 4mm x 1mm
 134 กรัมแรง  67 กรัมแรง  40 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 134 กรัมแรง  67 กรัมแรง  40 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 135 กรัมแรง  68 กรัมแรง  41 กรัมแรง
 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 150 กรัมแรง  75 กรัมแรง  45 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 158 กรัมแรง  79 กรัมแรง  47 กรัมแรง
 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 158 กรัมแรง  79 กรัมแรง  48 กรัมแรง
 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 163 กรัมแรง  81 กรัมแรง  49 กรัมแรง
   • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 164 กรัมแรง  82 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 167 กรัมแรง  83 กรัมแรง  50 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 170 กรัมแรง  85 กรัมแรง  51 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 171 กรัมแรง  85 กรัมแรง  51 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 172 กรัมแรง  86 กรัมแรง  52 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 176 กรัมแรง  88 กรัมแรง  53 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 177 กรัมแรง  89 กรัมแรง  53 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 179 กรัมแรง  90 กรัมแรง  54 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 182 กรัมแรง  91 กรัมแรง  55 กรัมแรง
 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 186 กรัมแรง  93 กรัมแรง  56 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 200 กรัมแรง  100 กรัมแรง  60 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 201 กรัมแรง  101 กรัมแรง  60 กรัมแรง
 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm
 212 กรัมแรง  106 กรัมแรง  63 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 216 กรัมแรง  108 กรัมแรง  65 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 219 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 224 กรัมแรง  112 กรัมแรง  67 กรัมแรง
 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 227 กรัมแรง  114 กรัมแรง  68 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 234 กรัมแรง  117 กรัมแรง  70 กรัมแรง
 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 239 กรัมแรง  119 กรัมแรง  72 กรัมแรง
 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 262 กรัมแรง  131 กรัมแรง  78 กรัมแรง
 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm
 267 กรัมแรง  133 กรัมแรง  80 กรัมแรง
 • 00 521-B100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 271 กรัมแรง  136 กรัมแรง  81 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 279 กรัมแรง  140 กรัมแรง  84 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 285 กรัมแรง  142 กรัมแรง  85 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 306 กรัมแรง  153 กรัมแรง  92 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 308 กรัมแรง  154 กรัมแรง  92 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 310 กรัมแรง  155 กรัมแรง  93 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 323 กรัมแรง  162 กรัมแรง  97 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 326 กรัมแรง  163 กรัมแรง  98 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 326 กรัมแรง  163 กรัมแรง  98 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 328 กรัมแรง  164 กรัมแรง  98 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 328 กรัมแรง  164 กรัมแรง  99 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 329 กรัมแรง  164 กรัมแรง  99 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 349 กรัมแรง  175 กรัมแรง  105 กรัมแรง
 • 630 010-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 371 กรัมแรง  186 กรัมแรง  111 กรัมแรง
 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 374 กรัมแรง  187 กรัมแรง  112 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 380 กรัมแรง  190 กรัมแรง  114 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 387 กรัมแรง  194  กรัมแรง  116 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 388 กรัมแรง  194 กรัมแรง  116 กรัมแรง
 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 406 กรัมแรง  203 กรัมแรง  122 กรัมแรง
 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 409 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 410 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 434 กรัมแรง  217 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 439 กรัมแรง  220 กรัมแรง  132 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 444 กรัมแรง  222 กรัมแรง  133 กรัมแรง
 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 459 กรัมแรง  229 กรัมแรง  138 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 472 กรัมแรง  236 กรัมแรง  142 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 473 กรัมแรง  237 กรัมแรง  142 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 482กรัมแรง  241กรัมแรง  145กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 497 กรัมแรง  249 กรัมแรง  149 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 509 กรัมแรง  255 กรัมแรง  153 กรัมแรง
 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm
 512 กรัมแรง  256 กรัมแรง  154 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H 5mm
 518 กรัมแรง  259 กรัมแรง  156 กรัมแรง
 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 525 กรัมแรง  262 กรัมแรง  157 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 525 กรัมแรง  263 กรัมแรง  158 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 533 กรัมแรง  266 กรัมแรง  160 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 541 กรัมแรง  271 กรัมแรง  162 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 564 กรัมแรง  282 กรัมแรง  169 กรัมแรง
 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 574 กรัมแรง  287 กรัมแรง  172 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 574 กรัมแรง  287 กรัมแรง  172 กรัมแรง
 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm
 578 กรัมแรง  289 กรัมแรง  173 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 586 กรัมแรง  293 กรัมแรง  176 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 587 กรัมแรง  293 กรัมแรง  176 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 641 กรัมแรง  321 กรัมแรง  192 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 653 กรัมแรง  327 กรัมแรง  196 กรัมแรง
 • 00 546- D1505 
 ► 15mm x 5mm
 658 กรัมแรง  329 กรัมแรง  197 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 683 กรัมแรง   341 กรัมแรง  205 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 729 กรัมแรง  365 กรัมแรง  219 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 743 กรัมแรง  371 กรัมแรง  223 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 750 กรัมแรง  375 กรัมแรง  225 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 780 กรัมแรง  390 กรัมแรง  234 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 780 กรัมแรง  390 กรัมแรง  234 กรัมแรง
 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 788 กรัมแรง  394 กรัมแรง  237 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 789 กรัมแรง  394 กรัมแรง  237 กรัมแรง
 • 00 533-B 201005 
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 802 กรัมแรง  401 กรัมแรง  241 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 807 กรัมแรง  404 กรัมแรง  242 กรัมแรง
 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 812 กรัมแรง  406 กรัมแรง  243 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 818 กรัมแรง  409 กรัมแรง  245 กรัมแรง
 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 888 กรัมแรง  444 กรัมแรง  266 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 891 กรัมแรง  445 กรัมแรง  267 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 953 กรัมแรง  476 กรัมแรง  286 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 976 กรัมแรง  488 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 976 กรัมแรง  488 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 977 กรัมแรง  489 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 980 กรัมแรง  490 กรัมแรง  294 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,080 กรัมแรง  540 กรัมแรง  324 กรัมแรง
 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,102 กรัมแรง  551 กรัมแรง  330 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 1,102 กรัมแรง  551 กรัมแรง  331 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,112 กรัมแรง  556 กรัมแรง 334 กรัมแรง
 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,114 กรัมแรง  557 กรัมแรง  334 กรัมแรง
 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 1,134 กรัมแรง  567 กรัมแรง  340 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 1,140 กรัมแรง  570 กรัมแรง  342 กรัมแรง
 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm
 1,191 กรัมแรง  596 กรัมแรง  357 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 1,192 กรัมแรง  596 กรัมแรง  358 กรัมแรง
 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 1,204 กรัมแรง  602 กรัมแรง  361 กรัมแรง
 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm
 1,215 กรัมแรง  607 กรัมแรง  364 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,229 กรัมแรง  614 กรัมแรง  369 กรัมแรง
 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 1,335 กรัมแรง  667 กรัมแรง  400 กรัมแรง
 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 1,342 กรัมแรง  671 กรัมแรง  403 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,388 กรัมแรง  694 กรัมแรง  416 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 1,395 กรัมแรง  698 กรัมแรง  419 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 1,395 กรัมแรง  698 กรัมแรง  419 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,403 กรัมแรง  702 กรัมแรง  421 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 1,492 กรัมแรง  746 กรัมแรง  447 กรัมแรง
 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 1,554 กรัมแรง  777 กรัมแรง  466 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 1,611 กรัมแรง  805 กรัมแรง  483 กรัมแรง
 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 1,689 กรัมแรง  844 กรัมแรง  507 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 1,709 กรัมแรง  854 กรัมแรง  513 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 1,808 กรัมแรง  904 กรัมแรง  542 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 1,867 กรัมแรง  934 กรัมแรง  560 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,933 กรัมแรง  967 กรัมแรง  580 กรัมแรง
 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 1,974 กรัมแรง  987 กรัมแรง  592 กรัมแรง
 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 2,056 กรัมแรง  1,028 กรัมแรง  617 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 2,093 กรัมแรง  1,047 กรัมแรง  628 กรัมแรง
 • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 2,114 กรัมแรง  1,057 กรัมแรง  634 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 2,169 กรัมแรง  1,085 กรัมแรง  651 กรัมแรง
 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm
 2,405 กรัมแรง  1,203 กรัมแรง  722 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 2,866 กรัมแรง  1,433 กรัมแรง  860 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 3,813 กรัมแรง  1,907 กรัมแรง  1,144 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 4,053 กรัมแรง  2,027 กรัมแรง  1,216 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 4,094 กรัมแรง  2,047 กรัมแรง  1,228 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 4,254 กรัมแรง  2,127 กรัมแรง  1,276 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 4,488 กรัมแรง  2,244 กรัมแรง  1,346 กรัมแรง
 • 00 538-B502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm
 23,625 กรัมแรง  11,813 กรัมแรง  7,088 กรัมแรง
 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm
 23,706 กรัมแรง  11,853 กรัมแรง  7,112 กรัมแรง
         

 

คงเหลือ
บทความ 999 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ