• 00 530-D 10005
 ► 10mm x 0.5mm

 89 กรัมแรง  44 กรัมแรง  27 กรัมแรง

 • 00 541-D 0401
 ► 4mm x 1mm

 132 กรัมแรง  66 กรัมแรง  40 กรัมแรง

 • 00 556-D 0303
 ► 3mm x 3mm

 160 กรัมแรง  80 กรัมแรง  48 กรัมแรง
 • 00 566-D 03015
 ► 3mm x 1.5mm
 209 กรัมแรง  105 กรัมแรง  63 กรัมแรง

 • 00 561-D 0302
 ► 3mm x 2mm

 230 กรัมแรง  115 กรัมแรง  69 กรัมแรง

 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm

 251 กรัมแรง  126 กรัมแรง  75 กรัมแรง

 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm

 336 กรัมแรง  168 กรัมแรง  101 กรัมแรง
 • 00 568-D 04015
 ► 4mm x 1.5mm
 340 กรัมแรง  170 กรัมแรง  102 กรัมแรง

 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm

 342 กรัมแรง  171 กรัมแรง  103 กรัมแรง

 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 392 กรัมแรง  196 กรัมแรง  118 กรัมแรง

 • 00 563-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 432 กรัมแรง  216 กรัมแรง  130 กรัมแรง

 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm

 446 กรัมแรง  223 กรัมแรง  134 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 506 กรัมแรง  253 กรัมแรง  152 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 508 กรัมแรง  254 กรัมแรง  152 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 512 กรัมแรง  256 กรัมแรง  154 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 530 กรัมแรง  265 กรัมแรง  159 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 534 กรัมแรง  267 กรัมแรง  160 กรัมแรง

 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 559 กรัมแรง  280 กรัมแรง  168 กรัมแรง

 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 570 กรัมแรง  285 กรัมแรง  171 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 601 กรัมแรง  301 กรัมแรง  180 กรัมแรง

 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm

 614 กรัมแรง  307 กรัมแรง  184 กรัมแรง

 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 646 กรัมแรง  323 กรัมแรง  194 กรัมแรง

 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 659 กรัมแรง  329 กรัมแรง  198 กรัมแรง

 • 00 557-D 0503
 ► 5mm x 3mm

 659 กรัมแรง  330 กรัมแรง  198 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 676 กรัมแรง  338 กรัมแรง  203 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 679 กรัมแรง  340 กรัมแรง  204 กรัมแรง

 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm

 757 กรัมแรง  378 กรัมแรง  227 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 804 กรัมแรง  402 กรัมแรง  241 กรัมแรง

 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 815 กรัมแรง  408 กรัมแรง  245 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 824 กรัมแรง  412 กรัมแรง  247 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 831 กรัมแรง  416 กรัมแรง  249 กรัมแรง

 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm

 849 กรัมแรง  424 กรัมแรง  255 กรัมแรง

 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm

 868 กรัมแรง  434 กรัมแรง  260 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 874 กรัมแรง  437 กรัมแรง  262 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 891 กรัมแรง  446 กรัมแรง  267 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 904 กรัมแรง  452 กรัมแรง  271 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 926 กรัมแรง  463 กรัมแรง  278 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 1,007 กรัมแรง  504 กรัมแรง  302 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 1,035 กรัมแรง  517 กรัมแรง  310 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 1,062 กรัมแรง  531 กรัมแรง  318 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 1,088 กรัมแรง  544 กรัมแรง  326 กรัมแรง

 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 1,270 กรัมแรง  635 กรัมแรง  381 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 1,274 กรัมแรง  637 กรัมแรง  382 กรัมแรง

 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm

 1,288 กรัมแรง  644 กรัมแรง  386 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 1,341 กรัมแรง  670 กรัมแรง  402 กรัมแรง

 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm

 1,352 กรัมแรง  676 กรัมแรง  405 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 1,393 กรัมแรง  697 กรัมแรง  418 กรัมแรง

 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm

 1,419 กรัมแรง  709 กรัมแรง  426 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 1,427 กรัมแรง  714 กรัมแรง  428 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 1,440 กรัมแรง  720 กรัมแรง  432 กรัมแรง

 • 00 521-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm

 1,467 กรัมแรง  733 กรัมแรง  440 กรัมแรง

 • 00 556-D 0303
 ► 3mm x 3mm

 1,521 กรัมแรง  760 กรัมแรง  456 กรัมแรง

 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 1,676 กรัมแรง  838 กรัมแรง  503 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 1,732 กรัมแรง  866 กรัมแรง  519 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,734 กรัมแรง  867 กรัมแรง  520 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,825 กรัมแรง  913 กรัมแรง  548 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 1,828 กรัมแรง  914 กรัมแรง  548 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 1,833 กรัมแรง  0917 กรัมแรง  550 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 1,877 กรัมแรง  938 กรัมแรง  563 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 1,938 กรัมแรง  969 กรัมแรง  581 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 1,961 กรัมแรง  981 กรัมแรง  588 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 1,982 กรัมแรง  991 กรัมแรง  595 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 1,982 กรัมแรง  991 กรัมแรง  595 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 2,133 กรัมแรง  1,067 กรัมแรง  640 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 2,228 กรัมแรง  1,114 กรัมแรง  668 กรัมแรง
 • 630 010-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 2,361 กรัมแรง  1,181 กรัมแรง  708 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 2,531 กรัมแรง  1,266 กรัมแรง  759 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 2,670 กรัมแรง  1,355 กรัมแรง  801 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 2,673 กรัมแรง  1,337 กรัมแรง  802 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 2,705 กรัมแรง  1,353 กรัมแรง  812 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 2,745 กรัมแรง  1,373 กรัมแรง  824 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 2,748 กรัมแรง  1,374 กรัมแรง  824 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 2,759 กรัมแรง  1,380 กรัมแรง  828 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 2,814 กรัมแรง  2,407 กรัมแรง  844 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 2,854 กรัมแรง  1,427 กรัมแรง  856 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 2,880 กรัมแรง  1,440 กรัมแรง  864 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 2,927 กรัมแรง  1,464 กรัมแรง  878 กรัมแรง

 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 3,051 กรัมแรง  1,526 กรัมแรง  915 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 3,198 กรัมแรง  1,599 กรัมแรง  959 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 3,124 กรัมแรง  1,562 กรัมแรง  937 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm
 3,272 กรัมแรง  1,636 กรัมแรง  982 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 3,359 กรัมแรง  1,680 กรัมแรง  1,008 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 3,360 กรัมแรง  1,680 กรัมแรง  1,008 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 3,369 กรัมแรง  1,685 กรัมแรง  1,011 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,374 กรัมแรง  1,687 กรัมแรง  1,012 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 3,440 กรัมแรง  1,720 กรัมแรง  1,032 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 3,466 กรัมแรง  1,733 กรัมแรง  1,040 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 3,529 กรัมแรง  1,765 กรัมแรง  1,059 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 3,565 กรัมแรง  1,783 กรัมแรง  1,070 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 3,664 กรัมแรง  1,832 กรัมแรง  1,099 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 3,758 กรัมแรง  1,879 กรัมแรง  1,127 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 3,761 กรัมแรง  1,881 กรัมแรง  1,128 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 3,782 กรัมแรง  1,891 กรัมแรง  1,135 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 3,895 กรัมแรง  1,948 กรัมแรง  1,169 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 4,073 กรัมแรง  2,037 กรัมแรง  1,222 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 4,093 กรัมแรง  2,047 กรัมแรง  1,228 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 4,100 กรัมแรง  2,050 กรัมแรง  1,230 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
​​​​​​​ ► 18mm x 3mm
 4,146 กรัมแรง  2,073 กรัมแรง  1,244 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 4,227 กรัมแรง  2,114 กรัมแรง  1,268 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 4,709 กรัมแรง  2,355 กรัมแรง  1,413 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 4,765 กรัมแรง  2,383 กรัมแรง  1,430 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 4,811 กรัมแรง  2,406 ก รัมแรง  1,443 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 4,904 กรัมแรง  2,452 กรัมแรง  1,471 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 4,905 กรัมแรง  2,453 กรัมแรง  1,472 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 4,937 กรัมแรง  2,469 กรัมแรง  1,481 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 5,128 กรัมแรง  2,564 กรัมแรง  1,538 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 5,135 กรัมแรง  2,568 กรัมแรง  1,541 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 5,406 กรัมแรง  2,703 กรัมแรง  1,622 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 5,533 กรัมแรง  2,767 กรัมแรง  1,660 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 5,559 กรัมแรง  2,780 กรัมแรง  1,668 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 5,836 กรัมแรง  2,918 กรัมแรง  1,751 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 5,906 กรัมแรง  2,953 กรัมแรง  1,772 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 6,140 กรัมแรง  3,070 กรัมแรง  1,842 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm

 6,252 กรัมแรง  3,126 กรัมแรง  1,876 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 6,309 กรัมแรง  3,155 กรัมแรง  1,893 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 6,553 กรัมแรง  3,277 กรัมแรง  1,966 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 6,924 กรัมแรง  3,462 กรัมแรง  2,077 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 6,975 กรัมแรง  3,488 กรัมแรง  2,093 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 7,041 กรัมแรง  3,521 กรัมแรง  2,112 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 7,053 กรัมแรง  3,527 กรัมแรง  2,116 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 7,113 กรัมแรง  3,557 กรัมแรง  2,134 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 7,460 กรัมแรง  3,730 กรัมแรง  2,238 กรัมแรง

 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm

 7,847 กรัมแรง  3,924 กรัมแรง  2,354 กรัมแรง 

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 7,853 กรัมแรง  3,927 กรัมแรง  2,356 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 7,860 กรัมแรง  3,930 กรัมแรง  2,358 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 7,896 กรัมแรง  3,948 กรัมแรง  2,369 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 7,978 กรัมแรง  3,989 กรัมแรง  2,393 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 7,980 กรัมแรง  3,990 กรัมแรง  2,394 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 7,983 กรัมแรง  3,992 กรัมแรง  2,395 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 7,987 กรัมแรง  3,994 กรัมแรง  2,396 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 7,988 กรัมแรง  3,994 กรัมแรง  2,396 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 8,269 กรัมแรง  4,135 กรัมแรง  2,481 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 8,271 กรัมแรง  4,136 กรัมแรง  2,841 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 8,366 กรัมแรง  4,183 กรัมแรง  2,510 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 8,861 กรัมแรง  4,431 กรัมแรง  2,658 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 8,885 กรัมแรง  4,443 กรัมแรง  2,666 กรัมแรง
 • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 9,114 กรัมแรง  4,557 กรัมแรง  2,734 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 9,530 กรัมแรง  4,765 กรัมแรง  2,859 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 10,246 กรัมแรง  5,123 กรัมแรง  3,074 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 10,277 กรัมแรง  5,139 กรัมแรง  3,083 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 10,371 กรัมแรง  5,186 กรัมแรง  3,111 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 10,482 กรัมแรง  5,241 กรัมแรง  3,145 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm

 10,766 กรัมแรง  5,383 กรัมแรง  3,230 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 11,686 กรัมแรง  5,843 กรัมแรง  3,506 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 12,406 กรัมแรง  6,203 กรัมแรง  3,722 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 12,782 กรัมแรง  6,391 กรัมแรง  3,835 กรัมแรง

 • 00 549-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 12,897 กรัมแรง  6,449 กรัมแรง  3,869 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 13,242 กรัมแรง  6,621 กรัมแรง  3,973 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 15,409 กรัมแรง  7,705 กรัมแรง  4,623 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 15,560 กรัมแรง  7,780 กรัมแรง  4,668 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 18,457 กรัมแรง  9,229 กรัมแรง  5,537 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 22,739 กรัมแรง  11,370 กรัมแรง  6,822 กรัมแรง

 

คงเหลือ ได้แต้ม
บทความ 999 ชิ้น -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0