• 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 26 กรัมแรง  13 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 39 กรัมแรง  20 กรัมแรง  12 กรัมแรง

 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm

 56 กรัมแรง  28 กรัมแรง  17 กรัมแรง

 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm

 67 กรัมแรง  33 กรัมแรง  20 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 67 กรัมแรง  34 กรัมแรง  20 กรัมแรง

 • 00 563-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 81 กรัมแรง  41 กรัมแรง  24 กรัมแรง

 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 88 กรัมแรง  44 กรัมแรง  26 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 93 กรัมแรง  47 กรัมแรง  28 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 99 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง

 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 101 กรัมแรง  50 กรัมแรง  30 กรัมแรง

 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 102 กรัมแรง  51 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 102 กรัมแรง  51 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 105 กรัมแรง  52 กรัมแรง  31 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 108 กรัมแรง  54 กรัมแรง  33 กรัมแรง

 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 115 กรัมแรง  57 กรัมแรง  34 กรัมแรง

 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm

 134 กรัมแรง  67 กรัมแรง  40 กรัมแรง

 • 00 557-D 0503
 ► 5mm x 3mm

 139 กรัมแรง  70 กรัมแรง  42 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 162 กรัมแรง  81 กรัมแรง  49 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 169 กรัมแรง  85 กรัมแรง  51 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 171 กรัมแรง  85 กรัมแรง  51 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 197 กรัมแรง  99 กรัมแรง  59 กรัมแรง

 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm

 221 กรัมแรง  110 กรัมแรง  66 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 227 กรัมแรง  114 กรัมแรง  68 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 228 กรัมแรง  114 กรัมแรง  69 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 234 กรัมแรง  117 กรัมแรง  70 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 242 กรัมแรง  121 กรัมแรง  73 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 243 กรัมแรง  121 กรัมแรง  73 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 247 กรัมแรง  124 กรัมแรง  74 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 247 กรัมแรง  124 กรัมแรง  74 กรัมแรง

 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 264 กรัมแรง  132 กรัมแรง  79 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 306 กรัมแรง  153 กรัมแรง  92 กรัมแรง

 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm

 308 กรัมแรง  154 กรัมแรง  92 กรัมแรง

 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm

 313 กรัมแรง  157 กรัมแรง  94 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 339 กรัมแรง  169 กรัมแรง  102 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 373 กรัมแรง  187 กรัมแรง  112 กรัมแรง

 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm

 378 กรัมแรง  189 กรัมแรง  113 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 385 กรัมแรง  192 กรัมแรง  115 กรัมแรง

 • 00 521-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm

 408 กรัมแรง  204 กรัมแรง  122 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 411 กรัมแรง  206 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 426 กรัมแรง  213 กรัมแรง  128 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 447 กรัมแรง  223 กรัมแรง  134 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 480 กรัมแรง  240 กรัมแรง  144 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 483 กรัมแรง  241 กรัมแรง  145 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 499 กรัมแรง  250 กรัมแรง  150 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 513 กรัมแรง  256 กรัมแรง  154 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 548 กรัมแรง  274 กรัมแรง  164 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 568 กรัมแรง  284 กรัมแรง  170 กรัมแรง

 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 596 กรัมแรง  298 กรัมแรง  179 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 601 กรัมแรง  301 กรัมแรง  180 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 617 กรัมแรง  309 กรัมแรง  185 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 622 กรัมแรง  311 กรัมแรง  187 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 653 กรัมแรง  327 กรัมแรง  196 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 663 กรัมแรง  331 กรัมแรง  199 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 689 กรัมแรง  345 กรัมแรง  207 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 723 กรัมแรง  362 กรัมแรง  217 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 757 กรัมแรง  379 กรัมแรง  227 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 804 กรัมแรง  402 กรัมแรง  241 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 808 กรัมแรง  404 กรัมแรง  242 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 854 กรัมแรง  427 กรัมแรง  256 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 884 กรัมแรง  442 กรัมแรง  265 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 894 กรัมแรง  447 กรัมแรง  268 กรัมแรง

 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 942 กรัมแรง  471 กรัมแรง  282 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 949 กรัมแรง  474 กรัมแรง  285 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 968 กรัมแรง  484 กรัมแรง  290 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 978 กรัมแรง  489 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 1,012 กรัมแรง  506 กรัมแรง  303 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 1,028 กรัมแรง  514 กรัมแรง  308 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 1,038 กรัมแรง   519 กรัมแรง  312 กรัมแรง

 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm

 1,048 กรัมแรง  524 กรัมแรง  314 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 1,056 กรัมแรง  528 กรัมแรง  317 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 1,084 กรัมแรง  542 กรัมแรง  325 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 1,150 กรัมแรง  575 กรัมแรง  345 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 1,206 กรัมแรง  603 กรัมแรง  362 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 1,210 กรัมแรง  605 กรัมแรง  363 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 1,301 กรัมแรง  651 กรัมแรง  390 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 1,319 กรัมแรง  660 กรัมแรง  396 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 1,419 กรัมแรง  709 กรัมแรง  426 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 1,432 กรัมแรง  716 กรัมแรง   429 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 1,462 กรัมแรง  731 กรัมแรง  439 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 1,498 กรัมแรง  749 กรัมแรง  449 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 1,522 กรัมแรง  761 กรัมแรง  456 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 1,561 กรัมแรง  781 กรัมแรง  468 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 1,601 กรัมแรง  801 กรัมแรง  480 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 1,654 กรัมแรง  827 กรัมแรง  496 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 1,680 กรัมแรง  840 กรัมแรง   504 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 1,773 กรัมแรง  887 กรัมแรง  532 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 1,836 กรัมแรง  918 กรัมแรง  551 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 1,901 กรัมแรง  950 กรัมแรง  570 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 1,913 กรัมแรง  957 กรัมแรง  574 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 2,015 กรัมแรง  1,008 กรัมแรง  605 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 2,282 กรัมแรง  1,141 กรัมแรง  685 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 2,363 กรัมแรง  1,182 กรัมแรง  709 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 2,366 กรัมแรง  1,183 กรัมแรง  710 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 2,370 กรัมแรง  1,185 กรัมแรง  711 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 2,392 กรัมแรง  1,196 กรัมแรง  718 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 2,411 กรัมแรง  1,206 กรัมแรง  723 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 39mm x 3mm

 2,452 กรัมแรง  1,226 กรัมแรง  736 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 2,465 กรัมแรง  1,233 กรัมแรง  740 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 2,511 กรัมแรง  1,256 กรัมแรง  753 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 2,576 กรัมแรง  1,288 กรัมแรง  773 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 2,599 กรัมแรง  1,300 กรัมแรง  780 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 2,632 กรัมแรง  1,316 กรัมแรง  790 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 2,863 กรัมแรง  1,432 กรัมแรง  859 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 2,892 กรัมแรง  1,446 กรัมแรง  868 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 3,091 กรัมแรง  1,546 กรัมแรง  927 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 3,215 กรัมแรง  1,607 กรัมแรง  964 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 3,241 กรัมแรง  1,621 กรัมแรง  972 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 3,299 กรัมแรง  1,650 กรัมแรง  990 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 3,565 กรัมแรง  1,783 กรัมแรง  1,070 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 3,593 กรัมแรง  1,797 กรัมแรง  1,078 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 3,598 กรัมแรง  1,799 กรัมแรง  1,079 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 3,600 กรัมแรง  1,800 กรัมแรง  1,080 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 3,641 กรัมแรง  1,821 กรัมแรง  1,092 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 3,869 กรัมแรง  1,935 กรัมแรง  1,161 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 3,889 กรัมแรง  1,945 กรัมแรง  1,167 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 4,060 กรัมแรง  2,030 กรัมแรง  1,218 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 4,190 กรัมแรง  2,095 กรัมแรง  1,257 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 4,228 กรัมแรง  2,114 กรัมแรง  1,268 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 4,434 กรัมแรง  2,217 กรัมแรง  1,330 กรัมแรง

 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm

 4,543 กรัมแรง  2,272 กรัมแรง  1,363 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 4,549 กรัมแรง  2,275 กรัมแรง  1,365 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 4,634 กรัมแรง  2,317 กรัมแรง  1,390 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 4,703 กรัมแรง  2,352 กรัมแรง  1,411 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 4,730 กรัมแรง  2,365 กรัมแรง  1,419 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 5,648 กรัมแรง  2,824 กรัมแรง  1,694 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 6,054 กรัมแรง  3,027 กรัมแรง  1,816 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 6,229 กรัมแรง  3,115 กรัมแรง  1,869 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 6,777 กรัมแรง  3,389 กรัมแรง  2,033 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 6,830 กรัมแรง  3,415 กรัมแรง  2,049 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 6,959 กรัมแรง  3,480 กรัมแรง  2,088 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm

 7,014 กรัมแรง  3,507 กรัมแรง  2,104 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 7,035 กรัมแรง  3,518 กรัมแรง  2,111 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 9,190 กรัมแรง  4,595 กรัมแรง  2,757 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 9,746 กรัมแรง   4,873 กรัมแรง  2,924 กรัมแรง

 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm

 9,845 กรัมแรง  4,923 กรัมแรง  2,954 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 10,628 กรัมแรง  5,314 กรัมแรง  3,188 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 11,286 กรัมแรง  5,643 กรัมแรง  3,386 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 14,371 กรัมแรง  7,186 กรัมแรง  4,311 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 14,737 กรัมแรง  7,369 กรัมแรง  4,421 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 21,733 กรัมแรง  10,867 กรัมแรง  6,520 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 999 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ