• 00 566-D 03015
 ► 3mm x 1.5mm
 56 กรัมแรง  28 กรัมแรง  17 กรัมแรง

 • 00 561-D 0302
 ► 3mm x 2mm

 61 กรัมแรง  31 กรัมแรง  18 กรัมแรง

 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm

 75 กรัมแรง  38 กรัมแรง  23 กรัมแรง

 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm

 82 กรัมแรง  41 กรัมแรง  24 กรัมแรง

 • 00 556-D 0303
 ► 3mm x 3mm

 85 กรัมแรง  42 กรัมแรง  25 กรัมแรง
 • 00 568-D 04015
 ► 4mm x 1.5mm
 102 กรัมแรง  51 กรัมแรง  31 กรัมแรง

 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm

 118 กรัมแรง  59 กรัมแรง  35 กรัมแรง

 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm

 137 กรัมแรง  69 กรัมแรง  41 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 142 กรัมแรง  71 กรัมแรง  43 กรัมแรง

 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 149 กรัมแรง  75 กรัมแรง  45 กรัมแรง

 • 00 563-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 150 กรัมแรง  75 กรัมแรง  45 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 151 กรัมแรง  76 กรัมแรง  45 กรัมแรง

 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 182 กรัมแรง  91 กรัมแรง  55 กรัมแรง

 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm

 183 กรัมแรง  91 กรัมแรง  55 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 183 กรัมแรง  92 กรัมแรง  55 กรัมแรง

 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 185 กรัมแรง  93 กรัมแรง  56 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 192 กรัมแรง  96 กรัมแรง  58 กรัมแรง

 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm

 201 กรัมแรง  100 กรัมแรง  60 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 201 กรัมแรง  101 กรัมแรง  60 กรัมแรง

 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm

 204 กรัมแรง  102 กรัมแรง  61 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 211 กรัมแรง  106 กรัมแรง  63 กรัมแรง

 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm

 216 กรัมแรง  108 กรัมแรง  65 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 222 กรัมแรง  111 กรัมแรง  67 กรัมแรง

 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm

 249 กรัมแรง  125 กรัมแรง  75 กรัมแรง

 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm

 254 กรัมแรง  127 กรัมแรง  76 กรัมแรง

 • 00 557-D 0503
 ► 5mm x 3mm

 278 กรัมแรง  140 กรัมแรง  84 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 310 กรัมแรง  155 กรัมแรง  93 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 314 กรัมแรง  157 กรัมแรง  94 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 323 กรัมแรง  166 กรัมแรง  100 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 331 กรัมแรง  165 กรัมแรง  99 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 384 กรัมแรง  192 กรัมแรง  115 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 392 กรัมแรง  196 กรัมแรง  118 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 411 กรัมแรง  205 กรัมแรง  123 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 433 กรัมแรง  216 กรัมแรง  130 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 435 กรัมแรง  218 กรัมแรง  131 กรัมแรง

 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm

 445 กรัมแรง  222 กรัมแรง  133 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 486 กรัมแรง  243 กรัมแรง  146 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 500 กรัมแรง  250 กรัมแรง  150 กรัมแรง

 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm

 501 กรัมแรง  251 กรัมแรง  150 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 520 กรัมแรง  260 กรัมแรง  156 กรัมแรง

 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 554 กรัมแรง  277 กรัมแรง  166 กรัมแรง

 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm

 579 กรัมแรง  290 กรัมแรง  174 กรัมแรง

 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm

 597 กรัมแรง  299 กรัมแรง  179 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 603 กรัมแรง  302 กรัมแรง  181 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 617 กรัมแรง  308 กรัมแรง  185 กรัมแรง

 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm

 653 กรัมแรง  327 กรัมแรง  196 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 677 กรัมแรง  339 กรัมแรง  203 กรัมแรง

 • 00 521-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm

 696 กรัมแรง  348 กรัมแรง  209 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 753 กรัมแรง  376 กรัมแรง  226 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 759 กรัมแรง  379 กรัมแรง  228 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 781 กรัมแรง  391 กรัมแรง  234 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 818 กรัมแรง  409 กรัมแรง  245 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 840 กรัมแรง  420 กรัมแรง  252 กรัมแรง

 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm

 895 กรัมแรง  448 กรัมแรง  269 กรัมแรง

 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm

 901 กรัมแรง  451 กรัมแรง  270 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 957 กรัมแรง  479 กรัมแรง  287 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 983 กรัมแรง  492 กรัมแรง  295 กรัมแรง

 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm

 1,022 กรัมแรง  511 กรัมแรง  306 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 1,042 กรัมแรง  521 กรัมแรง  313 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 1,077 กรัมแรง  539 กรัมแรง  323 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 1,129 กรัมแรง  565 กรัมแรง  339 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 1,153 กรัมแรง  577 กรัมแรง  346 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 1,212 กรัมแรง  606 กรัมแรง  364 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 1,255 กรัมแรง  628 กรัมแรง  377 กรัมแรง

 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm

 1,286 กรัมแรง  643 กรัมแรง  386 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 1,302 กรัมแรง  651 กรัมแรง  391 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 1,322 กรัมแรง  661 กรัมแรง  397 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 1,328 กรัมแรง  664 กรัมแรง  398 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 1,438 กรัมแรง  719 กรัมแรง  431 กรัมแรง

 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 1,464 กรัมแรง  732 กรัมแรง  439 กรัมแรง

 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 1,472 กรัมแรง  736 กรัมแรง  442 กรัมแรง

 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm

 1,576 กรัมแรง  788 กรัมแรง  473 กรัมแรง

 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3

 1,607 กรัมแรง  803 กรัมแรง  482 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 1,616 กรัมแรง  808 กรัมแรง  485 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 1,641 กรัมแรง  821 กรัมแรง  492 กรัมแรง

 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm

 1,663 กรัมแรง  832 กรัมแรง  499 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 1,695 กรัมแรง  848 กรัมแรง  509 กรัมแรง

 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm

 1,697 กรัมแรง  849 กรัมแรง  509 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 1,702 กรัมแรง  851 กรัมแรง  511 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 1,723 กรัมแรง  861 กรัมแรง  517 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 1,740 กรัมแรง  870 กรัมแรง  522 กรัมแรง

 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm

 1,744 กรัมแรง  872 กรัมแรง  523 กรัมแรง

 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm

 1,906 กรัมแรง  953 กรัมแรง  572 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 1,931 กรัมแรง  966 กรัมแรง  579 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 2,208 กรัมแรง  1,104 กรัมแรง  662 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 2,018 กรัมแรง  1,009 กรัมแรง  605 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 2,049 กรัมแรง  1,025 กรัมแรง  615 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,057 กรัมแรง  1,029 กรัมแรง  617 กรัมแรง

 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 2,166 กรัมแรง  1,083 กรัมแรง  650 กรัมแรง

 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x H3mm

 2,171 กรัมแรง  1,086 กรัมแรง  651 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 2,180 กรัมแรง  1,090 กรัมแรง  654 กรัมแรง

 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm

 2,303 กรัมแรง  1,152 กรัมแรง  691 กรัมแรง

 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 2,355 กรัมแรง  1,178 กรัมแรง  707 กรัมแรง

 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm

 2,389 กรัมแรง  1,195 กรัมแรง  717 กรัมแรง

 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x H3mm

 2,391 กรัมแรง  1,196 กรัมแรง  717 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 2,412 กรัมแรง  1,206 กรัมแรง  724 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 2,519 กรัมแรง  1,260 กรัมแรง  756 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 2,763 กรัมแรง  1,382 กรัมแรง  829 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 2,869 กรัมแรง  1,435 กรัมแรง  861 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 3,146 กรัมแรง  1,573 กรัมแรง  944 กรัมแรง 
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 3,224 กรัมแรง  1,612 กรัมแรง  967 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 3,262 กรัมแรง  1,631 กรัมแรง  979 กรัมแรง

 • 00 546-D 1505
 ► 15mm x 5mm

 3,288 กรัมแรง  1,644 กรัมแรง  986 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 3,315 กรัมแรง  1,658 กรัมแรง  995 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 3,395 กรัมแรง  1,698 กรัมแรง  1,019 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 3,415 กรัมแรง  1,708 กรัมแรง  1,025 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 3,437 กรัมแรง  1,719 กรัมแรง  1,031 กรัมแรง

 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm

 3,522 กรัมแรง  1,761 กรัมแรง  1,057 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 3,524 กรัมแรง  1,762 กรัมแรง  1,057 กรัมแรง

 • 00 533-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm

 3,601 กรัมแรง  1,801 กรัมแรง  1,080 กรัมแรง

 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm

 3,633 กรัมแรง  1,817 กรัมแรง  1,090 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 3,644 กรัมแรง  1,822 กรัมแรง  1,093 กรัมแรง
 • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 3,674 กรัมแรง  1,837 กรัมแรง  1,102 กรัมแรง

 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm

 3,877 กรัมแรง  1,939 กรัมแรง  1,163 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 4,102 กรัมแรง  2,051 กรัมแรง  1,231 กรัมแรง

 • 00 560-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 4,279 กรัมแรง  2,140 กรัมแรง  1,284 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 4,621 กรัมแรง  2,311 กรัมแรง  1,386 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 4,637 กรัมแรง  2,319 กรัมแรง  1,391 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 4,657 กรัมแรง  2,329 กรัมแรง  1,397 กรัมแรง

 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm 

 4,758 กรัมแรง  2,379 กรัมแรง  1,427 กรัมแรง
 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 4,940 กรัมแรง  2,470 กรัมแรง  1,482 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 5,063 กรัมแรง  2,532 กรัมแรง  1,519 กรัมแรง

 • 40 005-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 5,391 กรัมแรง  2,696 กรัมแรง  1,617 กรัมแรง

 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x H4mm

 5,429 กรัมแรง  2,715 กรัมแรง  1,629 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 5,716 กรัมแรง  2,858 กรัมแรง  1,715 กรัมแรง
 • 630 029-B 202005M4-S
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 5,741 กรัมแรง  2,871 กรัมแรง  1,722 กรัมแรง

 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm

 5,801 กรัมแรง  2,901 กรัมแรง  1,740 กรัมแรง

 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 5,872 กรัมแรง  2,936 กรัมแรง  1,762 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 5,880 กรัมแรง  2,940 กรัมแรง  1,764 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 5,888 กรัมแรง  2,944 กรัมแรง  1,766 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 5,926 กรัมแรง  2,963 กรัมแรง  1,778 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 6,033 กรัมแรง  3,017 กรัมแรง  1,810 กรัมแรง

 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm

 6,119 กรัมแรง  3,060 กรัมแรง  1,836 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 6,156 กรัมแรง  3,078 กรัมแรง  1,847 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 7,549 กรัมแรง  3,775 กรัมแรง  2,265 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 7,576 กรัมแรง  3,788 กรัมแรง  2,273 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 7,654 กรัมแรง  3,827 กรัมแรง  2,296 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 7,973 กรัมแรง  3,987 กรัมแรง  2,392 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 8,416 กรัมแรง  4,208 กรัมแรง  2,525 กรัมแรง

 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm

 8,806 กรัมแรง  4,403 กรัมแรง  2,642 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 8,883 กรัมแรง  4,442 กรัมแรง  2,665 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 9,139 กรัมแรง  4,570 กรัมแรง  2,742 กรัมแรง

 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm

 11,320 กรัมแรง  5,660 กรัมแรง  3,396 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 11,882 กรัมแรง  5,941 กรัมแรง  3,565 กรัมแรง

 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm

 11,941 กรัมแรง  5,971 กรัมแรง  3,582 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 13,008 กรัมแรง  6,504 กรัมแรง  3,902 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 13,962 กรัมแรง  6,981 กรัมแรง  4,189 กรัมแรง

 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm

 17,629 กรัมแรง  8,815 กรัมแรง  5,289 กรัมแรง

 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm

 17,693 กรัมแรง  8,847 กรัมแรง  5,308 กรัมแรง

 • 00 538-B 502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm

 32,173 กรัมแรง  16,087 กรัมแรง  9,652 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 999 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ