• 00 503-D 10005
 ► 10mm x 0.5mm
 28 กรัมแรง  14 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 541-D 0401
 ► 4mm x 1mm
 91 กรัมแรง  46 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 00 561-D 0302
 ► 3mm x 2mm
 240 กรัมแรง  120 กรัมแรง  72 กรัมแรง
 • 00 566-D 03015
 ► 3mm x 1.5mm
 251 กรัมแรง  126 กรัมแรง  75 กรัมแรง
 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm
 277 กรัมแรง  139 กรัมแรง  83 กรัมแรง
 • 00 556-D 0303 
 ► 3mm x 3mm
 314 กรัมแรง  157 กรัมแรง  94 กรัมแรง
 • 00 568-D 04015
 ► 4mm x 1.5mm
 364 กรัมแรง  182 กรัมแรง  109 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 366 กรัมแรง  183 กรัมแรง  110 กรัมแรง
 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 380 กรัมแรง  190 กรัมแรง  1184 กรัมแรง
 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm
 400 กรัมแรง  200 กรัมแรง  120 กรัมแรง
 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 414 กรัมแรง  207 กรัมแรง  124 กรัมแรง
 • 00 563-D1001 
 ► 10mm x 1mm
 464 กรัมแรง  232 กรัมแรง  139 กรัมแรง
 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 504 กรัมแรง  252 กรัมแรง  151 กรัมแรง
 • 630 024-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm
 515 กรัมแรง  258 กรัมแรง  155 กรัมแรง
 • 00 585-D 06015
 ► 6mm x 1.5mm 
 546 กรัมแรง  273 กรัมแรง  164 กรัมแรง
 • 00 581-B 100501
 ► 10mm x 5mm x 1mm
 549 กรัมแรง  274 กรัมแรง  165 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 555 กรัมแรง  278 กรัมแรง  167 กรัมแรง
 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 562 กรัมแรง  281 กรัมแรง  169 กรัมแรง
 • 00 584-D 05020
 ► 5mm x 2mm
 593 กรัมแรง  296 กรัมแรง  178 กรัมแรง
 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 596 กรัมแรง  298 กรัมแรง  179 กรัมแรง
 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 596 กรัมแรง  298 กรัมแรง  179 กรัมแรง
 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm
 600 กรัมแรง  300 กรัมแรง  180 กรัมแรง
 • 630 023-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 629 กรัมแรง  315 กรัมแรง  189 กรัมแรง
 • 00 583-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 638 กรัมแรง  319 กรัมแรง  191 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 650 กรัมแรง  325 กรัมแรง   195 กรัมแรง
 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 671 กรัมแรง  336 กรัมแรง  201 กรัมแรง
 • 00 557-D 0503 
 ► 5mm x 3mm
 697 กรัมแรง  349 กรัมแรง  209 กรัมแรง
 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 699 กรัมแรง  349 กรัมแรง  210 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 766 กรัมแรง  383 กรัมแรง  230 กรัมแรง
 • 00 565-B 200501
 ► 20mm x 5mm x 1mm
 824 กรัมแรง  412 กรัมแรง  247 กรัมแรง
 • 630 003-D 0503
 ► 5mm x 3mm
 833 กรัมแรง  416 กรัมแรง  250 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 866 กรัมแรง  433 กรัมแรง  260 กรัมแรง
 • 00 570-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 931 กรัมแรง  465 กรัมแรง  279 กรัมแรง
 • 00 567-D 0603
 ► 6mm x 3mm
 936 กรัมแรง  468 กรัมแรง  281 กรัมแรง
 • 630 014-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 939 กรัมแรง  470 กรัมแรง  282 กรัมแรง
 • 00 586-D 0603
 ► 6mm x 3mm 
 948 กรัมแรง  474 กรัมแรง  284 กรัมแรง
 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 976 กรัมแรง  448 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 587-D 1501
 ► 15mm x 1mm
 1,049 กรัมแรง  525 กรัมแรง  315 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 1,140 กรัมแรง  570 กรัมแรง  342 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 1,144 กรัมแรง  572 กรัมแรง  343 กรัมแรง
 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm
 1,217 กรัมแรง  608 กรัมแรง  365 กรัมแรง
 • 00 564-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 1,252 กรัมแรง  626 กรัมแรง  376 กรัมแรง
 • 00 528-D 1002
 ► 10mm x 2mm 
 1,292 กรัมแรง  646 กรัมแรง  388 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 1,326 กรัมแรง  663 กรัมแรง  398 กรัมแรง
 • 630 004-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 1,339 กรัมแรง  ุ670 กรัมแรง  402 กรัมแรง
 • 00 447-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 1,396 กรัมแรง  698 กรัมแรง  419 กรัมแรง
 • 630 021-B 1010015
 ► 10mm x 10mm x 1.5mm
 1,409 กรัมแรง  704 กรัมแรง  423 กรัมแรง
 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 1,467 กรัมแรง  734 กรัมแรง  440 กรัมแรง
 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 1,483 กรัมแรง  741 กรัมแรง  445 กรัมแรง
 • 00 521-B100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 1,529 กรัมแรง  765 กรัมแรง  459 กรัมแรง
 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 1,549 กรัมแรง  775 กรัมแรง  465 กรัมแรง
 • 00 574-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 1,555 กรัมแรง  777 กรัมแรง  466 กรัมแรง
 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm
 1,703 กรัมแรง  851 กรัมแรง  511 กรัมแรง
 • 630 001-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 1,703 กรัมแรง  851 กรัมแรง  511 กรัมแรง
 • 630 015-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,747 กรัมแรง  874 กรัมแรง  524 กรัมแรง
 • 00 589-D 1003M3-S
 ► 10mm x 3mm x M3
 1,754 กรัมแรง  877 กรัมแรง  526 กรัมแรง
 • 00 571-B 100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 1,794 กรัมแรง  897 กรัมแรง  538 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,847 กรัมแรง  924 กรัมแรง  554 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,933 กรัมแรง  967 กรัมแรง  580 กรัมแรง
 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 1,938 กรัมแรง  969 กรัมแรง  581 กรัมแรง
 • 00 588-D 1003M3-N
 ► 10mm x 3mm x M3
 1,942 กรัมแรง  971 กรัมแรง  583 กรัมแรง
 • 00 569-D 0805
 ► 8mm x 5mm
 2,089 กรัมแรง  1,045 กรัมแรง  627 กรัมแรง
 • 00 500-B 101003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 2,106 กรัมแรง  1,053 กรัมแรง  632 กรัมแรง
 • 00 572-B 1005031003
 ► 10mm x 10mm x 3mm
 2,338 กรัมแรง  1,169 กรัมแรง  701 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 2,369 กรัมแรง  1,185 กรัมแรง  711 กรัมแรง
 • 630 016-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 2,597 กรัมแรง  1,299 กรัมแรง  779 กรัมแรง
 • 630 008-D 1203H065
 ► 12mm x 3mm x H6.5
 2,609 กรัมแรง  1,305 กรัมแรง  783 กรัมแรง
 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 2,684 กรัมแรง  1,342 กรัมแรง  805 กรัมแรง
 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,688 กรัมแรง  1,344 กรัมแรง  806 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 2,689 กรัมแรง  1,345 กรัมแรง  807 กรัมแรง
 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,735 กรัมแรง  1,368 กรัมแรง  821 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 2,866 กรัมแรง  1,433 กรัมแรง  860 กรัมแรง
 • 630 022-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 2,898 กรัมแรง  1,499 กรัมแรง  869 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 2,947 กรัมแรง  1,474 กรัมแรง  884 กรัมแรง
 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,956 กรัมแรง  1,478 กรัมแรง  887 กรัมแรง
 • 630 006-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,984 กรัมแรง   1,492 กรัมแรง   895 กรัมแรง
 • 00 551-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,081 กรัมแรง  1,541 กรัมแรง  924 กรัมแรง
 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,098 กรัมแรง  1,549 กรัมแรง  929 กรัมแรง
 • 00 550-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,196 กรัมแรง  1,598 กรัมแรง  959 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 3,301 กรัมแรง  1,651 กรัมแรง  990 กรัมแรง
 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 3,346 กรัมแรง  1,673 กรัมแรง  1,004 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 3,401 กรัมแรง  1,701 กรัมแรง  1,020 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm
 3,474 กรัมแรง  1,737 กรัมแรง  1,042 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 3,502 กรัมแรง  1,751 กรัมแรง  1,051 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 3,607 กรัมแรง  1,804 กรัมแรง  1,082 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 3,612 กรัมแรง  1,806 กรัมแรง  1,084 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 3,645 กรัมแรง  1,823 กรัมแรง  1,094 กรัมแรง
 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 3,647 กรัมแรง  1,824 กรัมแรง  1,094 กรัมแรง
 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm
 3,660 กรัมแรง  1,830 กรัมแรง  1,098 กรัมแรง
 • 630 012-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 3,675 กรัมแรง  1,838 กรัมแรง  1,103 กรัมแรง
 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm
 3,819 กรัมแรง  1,910 กรัมแรง  1,146 กรัมแรง
 • 630 017-D 1005
 ► 10mm x 10mm
 3,856 กรัมแรง  1,928 กรัมแรง  1,157 กรัมแรง
 • 630 025-D 1803
 ► 18mm x 3mm
 3,936 กรัมแรง  1,968 กรัมแรง  1,181 กรัมแรง
 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,961 กรัมแรง  1,981 กรัมแรง  1,188 กรัมแรง
 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,974 กรัมแรง  1,987 กรัมแรง  1,192 กรัมแรง
 • 00 575-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 3,981 กรัมแรง  1,991 กรัมแรง  1,194 กรัมแรง
 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 4,417 กรัมแรง  2,209 กรัมแรง  1,325 กรัมแรง
 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 4,465 กรัมแรง  2,233 กรัมแรง  1,340 กรัมแรง
 • 00 517-B 101003
 ► 25mm x 3mm
 4,538 กรัมแรง  2,269 กรัมแรง  1,361 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 4,613 กรัมแรง  2,307 กรัมแรง  1,384 กรัมแรง
 • 00 590-D 1505M3-N
 ► 15mm x 5mm x M3
 4,683 กรัมแรง  2,342 กรัมแรง  1,405 กรัมแรง
 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 4,807 กรัมแรง  2,404 กรัมแรง  1,442 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 4,918 กรัมแรง  2,459 กรัมแรง  1,475 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 5,045 กรัมแรง  2,523 กรัมแรง  1,514 กรัมแรง
 • 00 546-D 1505 
 ► 15mm x 5mm
 5,226 กรัมแรง  2,613 กรัมแรง  1,568 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 5,298 กรัมแรง  2,649 กรัมแรง  1,589 กรัมแรง
 • 630 007-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 5,429 กรัมแรง  2,715 กรัมแรง  1,629 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 5,549 กรัมแรง  2,775 กรัมแรง  1,665 กรัมแรง
 • 00 533-B 201005 
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 5,721 กรัมแรง  2,861 กรัมแรง  1,716 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 5,802 กรัมแรง  2,901 กรัมแรง  1,741 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 5,809 กรัมแรง  2,905 กรัมแรง  1,743 กรัมแรง
 • 630 026-D 1010015
​​​​​​​ ► 18mm x 5mm
 5,928 กรัมแรง  2,964 กรัมแรง  1,778 กรัมแรง
 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 6,114 กรัมแรง  3,057 กรัมแรง  1,834 กรัมแรง
 • 00 434-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 6,292 กรัมแรง  3,146 กรัมแรง  1,888 กรัมแรง
 • 00 560-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 6,303 กรัมแรง  3,152 กรัมแรง  1,891 กรัมแรง
 • 00 578-D 2005
 ► 20mm x 5mm 
 6,479 กรัมแรง   3,240 กรัมแรง  1,944 กรัมแรง
 • 00 573-B 401005
 ► 40mm x 10mm x 5mm
 6,687 กรัมแรง  3,344 กรัมแรง  2,006 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 6,774 กรัมแรง  3,387 กรัมแรง  2,032 กรัมแรง
 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 6,970 กรัมแรง  3,485 กรัมแรง  2,091 กรัมแรง
 • 00 559-D 2005M4-N
 ► 20mm x 3mm x M4
 7,088 กรัมแรง  3,544 กรัมแรง  2,126 กรัมแรง
 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm
 7,377 กรัมแรง  3,689 กรัมแรง  2,213 กรัมแรง
 • 00 579-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm 
 7,456 กรัมแรง  3,728 กรัมแรง  2,237 กรัมแรง

 • 630 002-B 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 7,756 กรัมแรง  3,878 กรัมแรง  2,327 กรัมแรง
 • 630 013-B 501003
 ► 50mm x 20mm x 3mm
 7,783 กรัมแรง  3,892 กรัมแรง  2,335 กรัมแรง
 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 7,825 กรัมแรง  3,913 กรัมแรง  2,348 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 7,911 กรัมแรง  3,956 กรัมแรง  2,373 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 7,936 กรัมแรง  3,967 กรัมแรง  2,380 กรัมแรง
 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 7,966 กรัมแรง  3,983 กรัมแรง  2,390 กรัมแรง
 • 00 441-B 501005
 ► 50mm x 10mm x 5mm
 7,968 กรัมแรง  3,984 กรัมแรง  2,390 กรัมแรง
 • 00 554-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 7,975 กรัมแรง  3,988 กรัมแรง  2,393 กรัมแรง
 • 00 576-D 2505M4-N
 ► 25mm x 5mm x M4
 7,988 กรัมแรง  3,994 กรัมแรง  2,396 กรัมแรง
 • 00 577-D 2505M4-S
 ► 25mm x 5mm x M4
 8,126 กรัมแรง  4,063 กรัมแรง  2,438 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 8,509 กรัมแรง  4,255 กรัมแรง  2,553 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 8,549 กรัมแรง  4,275 กรัมแรง  2,565 กรัมแรง
 • 630 005-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 8,691 กรัมแรง  4,346 กรัมแรง   2,607 กรัมแรง
 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 8,837 กรัมแรง  4,419 กรัมแรง  2,651 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 029-B 202005M4-S
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 9,005 กรัมแรง  4,503 กรัมแรง  2,702 กรัมแรง
​​​​​​​  • 630 028-B 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 9,170 กรัมแรง  4,585 กรัมแรง  2,751 กรัมแรง
 • 00 426-D 2010
 ► 20mm x 10mm 
 9,335 กรัมแรง  4,668 กรัมแรง  2,801 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 10,548 กรัมแรง  5,274 กรัมแรง  3,164 กรัมแรง
 • 630 009-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 11,304 กรัมแรง  5,652 กรัมแรง  3,391 กรัมแรง
 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 11,822 กรัมแรง  5,911 กรัมแรง  3,547 กรัมแรง
 • 630 027-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 12,177 กรัมแรง  6,089 กรัมแรง  3,653 กรัมแรง
 • 00 582-B 402005
 ► 40mm x 20mm x 5mm
 13,007 กรัมแรง  6,504 กรัมแรง  3,902 กรัมแรง
 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 15,053 กรัมแรง  7,527 กรัมแรง  4,516 กรัมแรง
 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm
 15,302 กรัมแรง  7,651 กรัมแรง  4,591 กรัมแรง
 • 630 011-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 15,454 กรัมแรง  7,727 กรัมแรง  4,636 กรัมแรง
 • 00 416-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 17,074 กรัมแรง  8,537 กรัมแรง  5,122 กรัมแรง
 • 00 417-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 18,706 กรัมแรง  9,353 กรัมแรง  5,612 กรัมแรง
 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 22,529 กรัมแรง  11,265 กรัมแรง  6,759 กรัมแรง
 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm
 22,939 กรัมแรง  11,470 กรัมแรง  6,882 กรัมแรง
 •  00 538-B502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm
 33,931 กรัมแรง  16,966 กรัมแรง  10,179 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ