• 00 503-D 10005
 ► 10mm x 0.5mm
 28 กรัมแรง  14 กรัมแรง  8 กรัมแรง
 • 00 541-D 0401
 ► 4mm x 1mm
 91 กรัมแรง  46 กรัมแรง  27 กรัมแรง
 • 00 561-D 0302
 ► 3mm x 2mm
 240 กรัมแรง  120 กรัมแรง  72 กรัมแรง
 • 00 446-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 555 กรัมแรง  278 กรัมแรง  167 กรัมแรง
 • 00 460-D 0501
 ► 5mm x 1mm
 277 กรัมแรง  139 กรัมแรง  83 กรัมแรง
 • 00 556-D 0303 
 ► 3mm x 3mm
 314 กรัมแรง  157 กรัมแรง  94 กรัมแรง
 • 00 453-D 0602
 ► 6mm x 2mm 
 366 กรัมแรง  183 กรัมแรง  110 กรัมแรง
 • 00 542-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 380 กรัมแรง  190 กรัมแรง  1184 กรัมแรง
 • 00 518-D 0402
 ► 4mm x 2mm
 400 กรัมแรง  200 กรัมแรง  120 กรัมแรง
 • 00 547-D 05015
 ► 5mm x 1.5mm
 414 กรัมแรง  207 กรัมแรง  124 กรัมแรง
 • 00 563-D1001 
 ► 10mm x 1mm
 464 กรัมแรง  232 กรัมแรง  139 กรัมแรง
 • 00 502-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 504 กรัมแรง  252 กรัมแรง  151 กรัมแรง
 • 00 516-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 562 กรัมแรง  281 กรัมแรง  169 กรัมแรง
 • 00 468-D 1001
 ► 10mm x 1mm
 596 กรัมแรง  298 กรัมแรง  179 กรัมแรง
 • 00 520-D 0502
 ► 5mm x 2mm
 596 กรัมแรง  298 กรัมแรง  179 กรัมแรง
 • 00 543-D 0602
 ► 6mm x 2mm
 600 กรัมแรง  300 กรัมแรง  180 กรัมแรง
 • 00 539-B 1005015
 ► 10mm x 5mm x 1.5mm
 650 กรัมแรง  325 กรัมแรง  195 กรัมแรง
 • 00 510-D 10015
 ► 10mm x 1.5mm
 671 กรัมแรง  336 กรัมแรง  201 กรัมแรง
 • 00 557-D 0503 
 ► 5mm x 3mm
 697 กรัมแรง  349 กรัมแรง  209 กรัมแรง
 • 00 525-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 699 กรัมแรง  349 กรัมแรง  210 กรัมแรง
 • 00 548-D 0505
 ► 5mm x 5mm
 766 กรัมแรง  383 กรัมแรง  230 กรัมแรง
 • 00 356-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 866 กรัมแรง  433 กรัมแรง  260 กรัมแรง
 • 00 562-D 0802
 ► 8mm x 2mm
 976 กรัมแรง  448 กรัมแรง  293 กรัมแรง
 • 00 357-D 1002
 ► 10mm x 2mm
 1,140 กรัมแรง  570 กรัมแรง  342 กรัมแรง
 • 00 406-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 1,144 กรัมแรง  572 กรัมแรง  343 กรัมแรง
 • 00 544-D 0803
 ► 8mm x 3mm
 1,217 กรัมแรง  608 กรัมแรง  365 กรัมแรง
 • 00 442-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 1,326 กรัมแรง  663 กรัมแรง  398 กรัมแรง
 • 00 504-D 1202
 ► 12mm x 2mm
 1,467 กรัมแรง  734 กรัมแรง  440 กรัมแรง
 • 00 529-B 2005015
 ► 20mm x 5mm x 1.5mm
 1,483 กรัมแรง  741 กรัมแรง  445 กรัมแรง
 • 00 521-B100503
 ► 10mm x 5mm x 3mm
 1,529 กรัมแรง  765 กรัมแรง  459 กรัมแรง
 • 00 505-D 15015
 ► 15mm x 1.5mm
 1,549 กรัมแรง  775 กรัมแรง  465 กรัมแรง
 • 00 526-D 1502
 ► 15mm x 2mm
 1,703 กรัมแรง  851 กรัมแรง  511 กรัมแรง
 • 00 368-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,847 กรัมแรง  924 กรัมแรง  554 กรัมแรง
 • 00 530-D 1003
 ► 10mm x 3mm
 1,933 กรัมแรง  967 กรัมแรง  580 กรัมแรง
 • 00 553-B 2010015
 ► 20mm x 10mm x 1.5mm
 1,938 กรัมแรง  969 กรัมแรง  581 กรัมแรง
 • 00 344-D 1203
 ► 12mm x 3mm
 2,369 กรัมแรง  1,185 กรัมแรง  711 กรัมแรง
 • 00 532-D 1005
 ► 10mm x 5mm
 2,684 กรัมแรง  1,342 กรัมแรง  805 กรัมแรง
 • 00 431-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,688 กรัมแรง  1,344 กรัมแรง  806 กรัมแรง
 • 00 443-B 200503
 ► 20mm x 5mm x 3mm
 2,689 กรัมแรง  1,345 กรัมแรง  807 กรัมแรง
 • 00 545-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,735 กรัมแรง  1,368 กรัมแรง  821 กรัมแรง
 • 00 523-B 4010015
 ► 40mm x 10mm x 1.5mm
 2,866 กรัมแรง  1,433 กรัมแรง  860 กรัมแรง
 • 00 363-D 1503BK
 ► 15mm x 3mm
 2,947 กรัมแรง  1,474 กรัมแรง  884 กรัมแรง
 • 00 511-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 2,956 กรัมแรง  1,478 กรัมแรง  887 กรัมแรง
 • 00 507-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,098 กรัมแรง  1,549 กรัมแรง  929 กรัมแรง
 • 00 454-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3 
 3,301 กรัมแรง  1,651 กรัมแรง  990 กรัมแรง
 • 00 522-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 3,346 กรัมแรง  1,673 กรัมแรง  1,004 กรัมแรง
 • 00 451-D 1005
 ► 20mm x 5mm 
 3,401 กรัมแรง  1,701 กรัมแรง  1,020 กรัมแรง
 • 00 558-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x H5mm
 3,474 กรัมแรง  1,737 กรัมแรง  1,042 กรัมแรง
 • 00 448-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x M3
 3,502 กรัมแรง  1,751 กรัมแรง  1,051 กรัมแรง
 • 00 430-D 1205H05
 ► 12mm x 5mm x Hole 5mm
 3,607 กรัมแรง  1,804 กรัมแรง  1,082 กรัมแรง
 • 00 444-B 201003
 ► 20mm x 10mm x 3mm
 3,612 กรัมแรง  1,806 กรัมแรง  1,084 กรัมแรง
 • 00 456-D 1503
 ► 15mm x 3mm
 3,645 กรัมแรง  1,823 กรัมแรง  1,094 กรัมแรง
 • 00 495-D 2003
 ► 20mm x 3mm
 3,647 กรัมแรง  1,824 กรัมแรง  1,094 กรัมแรง
 • 00 535-B 5010015
 ► 50mm x 10mm x 1.5mm
 3,660 กรัมแรง  1,830 กรัมแรง  1,098 กรัมแรง
 • 00 536-D 1010
 ► 10mm x 10mm
 3,819 กรัมแรง  1,910 กรัมแรง  1,146 กรัมแรง
 • 40 002-D 1503M3-S
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,961 กรัมแรง  1,981 กรัมแรง  1,188 กรัมแรง
 • 40 001-D 1503M3-N
 ► 15mm x 3mm x M3
 3,974 กรัมแรง  1,987 กรัมแรง  1,192 กรัมแรง
 • 40 003-B 201003M3-N
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 4,417 กรัมแรง  2,209 กรัมแรง  1,325 กรัมแรง
 • 40 004-B 201003M3-S
 ► 20mm x 10mm x 3mm x M3
 4,465 กรัมแรง  2,233 กรัมแรง  1,340 กรัมแรง
 • 00 452-D 1010
 ► 10mm x 10mm 
 4,613 กรัมแรง  2,307 กรัมแรง  1,384 กรัมแรง
 • 00 497-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 4,807 กรัมแรง  2,404 กรัมแรง  1,442 กรัมแรง
 • 00 413-D 1505
 ► 15mm x 5mm
 4,918 กรัมแรง  2,459 กรัมแรง  1,475 กรัมแรง
 • 00 374-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 5,045 กรัมแรง  2,523 กรัมแรง  1,514 กรัมแรง
 • 00 546-D 1505 
 ► 15mm x 5mm
 5,226 กรัมแรง  2,613 กรัมแรง  1,568 กรัมแรง
 • 00 459-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 5,298 กรัมแรง  2,649 กรัมแรง  1,589 กรัมแรง
 • 00 341-B 201005
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 5,549 กรัมแรง  2,775 กรัมแรง  1,665 กรัมแรง
 • 00 533-B 201005 
 ► 20mm x 10mm x 5mm
 5,721 กรัมแรง  2,861 กรัมแรง  1,716 กรัมแรง
 • 00 427-D 2503
 ► 25mm x 3mm
 5,802 กรัมแรง  2,901 กรัมแรง  1,741 กรัมแรง
 • 00 445-B 401003
 ► 40mm x 10mm x 3mm
 5,809 กรัมแรง  2,905 กรัมแรง  1,743 กรัมแรง
 • 00 527-D 3003
 ► 30mm x 3mm
 6,114 กรัมแรง  3,057 กรัมแรง  1,834 กรัมแรง
 • 00 560-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 6,303 กรัมแรง  3,152 กรัมแรง  1,891 กรัมแรง
 • 00 414-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 6,774 กรัมแรง  3,387 กรัมแรง  2,032 กรัมแรง
 • 00 537-D 2005
 ► 20mm x 5mm
 6,970 กรัมแรง  3,485 กรัมแรง  2,091 กรัมแรง
 • 00 509-B 501003
 ► 50mm x 10mm x 3mm
 7,377 กรัมแรง  3,689 กรัมแรง  2,213 กรัมแรง
 • 00 519-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 7,825 กรัมแรง  3,913 กรัมแรง  2,348 กรัมแรง
 • 00 424-D 301005
 ► 30mm x 10mm x 5mm
 7,911 กรัมแรง  3,956 กรัมแรง  2,373 กรัมแรง
 • 00 428-D 202005M4-N
 ► 20mm x 20mm x 5mm x M4
 7,936 กรัมแรง  3,967 กรัมแรง  2,380 กรัมแรง
 • 00 499-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 7,966 กรัมแรง  3,983 กรัมแรง  2,390 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-N
 ► 20mm x 5mm x M4
 8,509 กรัมแรง  4,255 กรัมแรง  2,553 กรัมแรง
 • 40 006-D 2005M4-S
 ► 20mm x 5mm x M4
 8,549 กรัมแรง  4,275 กรัมแรง  2,565 กรัมแรง
 • 00 466-D 2505
 ► 25mm x 5mm
 8,837 กรัมแรง  4,419 กรัมแรง  2,651 กรัมแรง
 • 00 375-D 3005
 ► 30mm x 5mm
 10,548 กรัมแรง  5,274 กรัมแรง  3,164 กรัมแรง
 • 00 508-D 2010
 ► 20mm x 10mm
 11,822 กรัมแรง  5,911 กรัมแรง  3,547 กรัมแรง
 • 00 549-D 2510
 ► 25mm x 10mm
 15,053 กรัมแรง  7,527 กรัมแรง  4,516 กรัมแรง
 • 00 555-B 502505
 ► 50mm x 25mm x 5mm
 15,302 กรัมแรง  7,651 กรัมแรง  4,591 กรัมแรง
 • 00 552-D 3010
 ► 30mm x 10mm
 22,529 กรัมแรง  11,265 กรัมแรง  6,759 กรัมแรง
 • 00 534-B 402010
 ► 40mm x 20mm x 10mm
 22,939 กรัมแรง  11,470 กรัมแรง  6,882 กรัมแรง
 •  00 538-B502510
 ► 50mm x 25mm x 10mm
 33,931 กรัมแรง  16,966 กรัมแรง  10,179 กรัมแรง

 

คงเหลือ
บทความ 99 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 0.00
  สินค้าคงเหลือ