Wishlist: (0)
แม่เหล็กแรงสูง ซื้อแม่เหล็กร้าน ขายแม่เหล็ก
 • แม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียมมีแรงดูดที่สูงมาก อาจเป็นอันตรายต่อนิ้วมือหรืออวัยวะอื่นได้จากการหนีบของแม่เหล็ก โดยแม่เหล็กกับแม่เหล็ก หรือ แม่เหล็กกับ โลหะอื่นๆได้
 • ไม่ควรให้แม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียมเข้าใกล้ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือหัวใจเทียม เพราะ จะให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีปัญหาได้
 • แม่เหล็กแรงสูงมีความเปราะมาก แค่แม่เหล็กดูดเข้าหากันเอง ก็สามารถแตกเสียหายได้ ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้แม่เหล็กดูดเข้าหากันโดยตรง ควรค่อยๆให้แม่เหล็กสไลด์เข้าหากันจากด้านข้าง
 • แม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียมเกรด N35 , N42 ทนอุณภูมิได้ไม่เกิน 80°C ถ้าเกิน แม่เหล็กจะเสื่อมสภาพ
 • แม่เหล็กแรงสูงนีโอไดเมียมเกรด N52 ทนอุณภูมิได้ไม่เกิน 60°C ถ้าเกิน แม่เหล็กจะเสื่อมสภาพคงเหลือ ได้แต้ม
ไม่ใช่สินค้า* 9,999 ชิ้น -

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

 • 0% Complete (success)
  0
 • 0% Complete (warning)
  0
 • 0% Complete (danger)
  0