แม่เหล็ก แพ็ค รุ่นประหยัด

แม่เหล็กแรงสูง รุ่นประหยัด ของ Lekdood หมายถึง แม่เหล็กแรงสูง ที่มีแรงดูดน้อยกว่าแม่เหล็กรุ่นมาตรฐาน(ป้ายเขียว) ทั้งนี้เพื่อให้มีราคาถูกลง และลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น