บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2562
แม่เหล็กติดโปสเตอร์ ใช้ขนาดไหนดี มีคำตอบครับ

แม่เหล็กติดโปสเตอร์ ใช้ขนาดไหนดี มีคำตอบครับ

 •  26 กันยายน 2562


 • 1. อุปกรณ์ที่ใช้

  • 1.1 แม่เหล็กที่แนะนำเป็นขนาด 10mm x 1.5mm <<< กดเพื่อดูสินค้า
   • จำนวน 1 คู่ (2 ชิ้น) ต่อ 1 จุด
   • สามารถใช้ขนาดอื่นได้ครับ แต่ที่แนะนำเป็นขนาดนี้เนื่องจาก มีขนาดไม่ใหญ่ และ ไม่หนาเกินไปครับ แรงดูด ก็ถือว่าแรงพอสมควร 1 คู่ สามารถหนีบกระดาษ A4 จำนวน 3 แผ่นได้ครับ
   • ** สามารถใช้คลิปหนีบกระดาษที่เป็นเหล็ก แทนได้ครับ แต่เนื่องจาก ปริมาณเล็กมีน้อย แรงดูด อาจจะน้อยกว่าการใช้ แม่เหล็ก 2 ชิ้นดูดกันครับ
  • 1.2 เทปสำหรับแปะทับแม่เหล็กเข้ากับพื้นที่ ที่ต้องการ

 • 2. วิธีการติดเทป

  • 2.1 ใช้เทปแปะทับแม่เหล็ก 1 ชิ้น แล้วติดบนพื้นทีที่ต้องการติดรูปโปสเตอร์ เช่น ฝาผนังเป็นต้น
  • 2.2 แต่ทั้งนี้ต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดก่อนด้วยนะครับ
  • 2.3 และต้องระวังเรื่องกาวของเทป ติดกับฝาผนัง เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ ด้วยนะครับ

 • 3. วิธีติดโปสเตอร์

  • ใช้แม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่ง ดูดทับ รูปโปสเตอร์ได้เลยครับ

 • 4. วิดีโอแรงดูด แม่เหล็ก

  • เป็นแม่เหล็ก ขนาด 10mm x 1.5mm <<< กดเพื่อดูสินค้า
  • กระดาษ A4 จำนวน 3 แผ่น พับ 2 ครั้ง