บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2562
อุปกรณ์ แยกแม่เหล็กแรงสูง Ver.SP-620716

อุปกรณ์ แยกแม่เหล็กแรงสูง Ver.SP-620716

 •  17 กรกฎาคม 2562


 • หัวข้อบทความ

  • A. วิดีโอ ชุดแยกแม่เหล็ก
  • 1. Breif / สรุปโดยย่อ
  • 2. อุปกรณ์แยกแม่เหล็ก แบบสับ
  • 3. อุปกรณ์แยกแม่เหล็ก แบบใช้เกลียวดัน

 • A. วิดีโอ ชุดแยกแม่เหล็ก


 • 1. Breif / สรุปโดยย่อ

  • ชุดแยกแบบสับ เหมาะสำหรับแม่เหล็ก ขนาดเล็ก เนื่องจากแยกได้เร็ว แต่ อันตราย ถ้ามีการตีกลับ ของคันสับจากแรงแม่เหล็ก
  • ชุดแยกแบบเกลียว เหมาะสำหรับแม่เหล็กขนาดใหญ่ แยกทีละชิ้น และ สามารถประกอบแม่เหล็กคืนได้ โดยอาศัยการผ่อนแรงจากเกลียว

 • 2. อุปกรณ์แยกแม่เหล็ก แบบสับ

  •  

  • มีข้อดีคือ
   • สามารถแยกแม่เหล็กได้รวดเร็ว
   • แยกแม่เหล็กได้หลากหลายขนาด
   • เหมาะสำหรับแม่เหล็กขนาดเล็ก
  • ข้อเสีย
   • ไม่สามารถประกอบแม่เหล็กเข้ากับเหมือนเดิมได้
   • จะหวะแยก ชุดแยกอาจตีกลับ เนื่องจากแรงแม่เหล็กได้

 


 • 3. อุปกรณ์แยกแม่เหล็ก แบบใช้เกลียวดัน

  • สำหรับชุดนี้ เป็นการพัฒนาขึ้นใหม่
  • โดยอาศัยแรงที่ใช้ในการแยกแม่เหล็ก ด้วย เกลียว
  • ซึ่งมีข้อดี คือ
   • สามารถแยกได้ปลอดภัยกว่าแบบสับ
   • สามารถประกอบแม่เหล็กเข้าเป็นแถวเหมือนเดิมได้
  • แต่ก็มีข้อเสีย คือ
   • ในการแยกแต่ละครั้ง ต้องอาศัยการหมุนเกลียว หลายรอบ ซึ่งจะใช้เวลาเยอะ
   • ขนาดแม่เหล็กที่แยก จำกัด ตามบล็อค
    • ​​​​​​​แต่ทั้งนี้ แม่เหล็ก ที่มีแรงสูง จนถึงขนาดที่ต้องใช้เครื่องแยก มีจำนวนไม่เยอะมาก