บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 21/05/2565
แม่เหล็ก ดูด ลูกเหล็กได้ไหม ?

แม่เหล็ก ดูด ลูกเหล็กได้ไหม ?

  • ดูดได้ ถ้าลูกเหล็กนั้น เป็นเหล็ก
  • ดูดได้ เบาๆ ถ้าลูกเหล็กนั้น มีเหล็กผสมอยู่น้อย
  • ดูดไม่ได้ ถ้าลูกเหล็กนั้นวัสดุเป็นสแตนเลส หรือวัสดุอื่น ที่แม่เหล็กไม่ดูด

  • คลิปวิดีโอตัวอย่างแม่เหล็กดูดลูกเหล็ก