บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 20/05/2562

หัวข้อบทความ 1. Breif / ข้อมูลอย่างย่อ 2. ระดับ(เกรด) แม่เหล็กแบบเดิม 3. ทำไมต้องเปลี่ยนรูปแบบ 4. ระดับ(เกรด) แบบใหม่ 5. รูปแบบ 6. ตัวอย่าง แรงดูดสูงสุด 7. วิธีการทดสอบหาค่าแ...

หัวข้อบทความ 1. แรงดูดแม่เหล็กมีกี่แบบ ? 2. แรงดูดแม่เหล็ก แบบที่ 1 : แม่เหล็ก + แม่เหล็ก แนวตรง คืออะไร ? 3. การใช้งาน ฐานข้อมูลแรงดูด และการประยุกต์ใช้งาน 1. แรงดูดแม่เหล็กมีกี่แบบ...

กรัมแรง ของแรงดูดแม่เหล็ก คืออะไร ? หัวข้อบทความ 1. ข้อจำกัดความการใช้งาน 2. ทำไมแรงดูดแม่เหล็กถึงเป็น กรัมแรง 3. การทดสอบหาค่าแรง 4. การนำไปประยุกต์ใช้ 5. เกี่ยวกับผู้เขียน...

วิธีการทำให้แม่เหล็กไม่ดูด หัวข้อบทความ 1. รูปแบบของการไม่ดูดของแม่เหล็ก 2. การทำให้แม่เหล็กเสื่อมสภาพ 3. การเพิ่มระยะเพื่อลดแรงแม่เหล็ก 4. เกี่ยวกับผู้เขียน 1. รูปแบบของก...

แม่เหล็กผลักกันได้ไหม ? หัวข้อบทความ​ 1. แม่เหล็กมี 2 ขั้ว 2. การผลักกันของแม่เหล็ก 3. การใช้ประโยชน์จากการผลักกันของแม่เหล็ก 4. เกี่ยวกับผู้เขียน 1. แม่เหล็ก มี 2 ขั้ว ก่อ...