บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 15/11/2562

1. อุปกรณ์ที่ใช้1.1 แม่เหล็กที่แนะนำเป็นขนาด 10mm x 1.5mm <<< กดเพื่อดูสินค้าจำนวน 1 คู่ (2 ชิ้น) ต่อ 1 จุดสามารถใช้ขนาดอื่นได้ครับ แต่ที่แนะนำเป็นขนาดนี้เนื่องจาก มีขนาดไม่ใหญ่ และ...

หัวข้อบทความ1. Breif / ข้อมูลอย่างย่อ2. ความปลอดภัยที่ต้องรู้ ก่อนใช้งานแม่เหล็ก3. ขั้นแรกก่อนการแยกแม่เหล็ก - ทำให้เป็นแถวเดียว4. วิธีแยกแม่เหล็กชิ้นเล็ก5. วิธีแยกแม่เหล็กชิ้นใหญ่6. เครื่องแยกแม...

หัวข้อบทความA. วิดีโอ ชุดแยกแม่เหล็ก1. Breif / สรุปโดยย่อ2. อุปกรณ์แยกแม่เหล็ก แบบสับ3. อุปกรณ์แยกแม่เหล็ก แบบใช้เกลียวดันA. วิดีโอ ชุดแยกแม่เหล็ก1. Breif / สรุปโดยย่อชุดแยกแบบสับ เหมาะสำหรับแม่เหล็ก...

หัวข้อบทความ1. Breif / ข้อมูลอย่างย่อ2. จุดประสงค์ของบทความ3. อันตรายที่เกิดจากแม่เหล็ก4. การกินแม่เหล็ก5. แนวทางป้องกัน1. Breif / ข้อมูลอย่างย่ออันตรายเมื่อกินแม่เหล็กเข้าไป คือ อาจมีการดูดกันของแม่เ...

หัวข้อบทความ1. Breif / ข้อมูลอย่าย่อ2. ที่มาของบทความ3. N42 เกรดแม่เหล็ก (ทางเราเลิกใช้แล้ว) <<< คลิกอ่านบทความ4. 42N ค่าแรง 42 นิวตัน <<< คลิกอ่านบทความ1. Breif / ข้อ...

หัวข้อบทความ1. แม่เหล็กที่ใช้ทดสอบ2. Brief / ข้อมูลย่อๆ3. ลักษณะภายนอก4. เปรียบเทียบค่าแรงดูดสูงสุด5. การเปรียบเทียบ ขนาด/แรงดูด เพื่อลดต้นทุนเปรียบเทียบ แรง ดูด แม่เหล็ก ferrite กับ neodymium1. แม่เห...