ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 15/09/2562
แรงดูดแม่เหล็ก

แรงดูดแม่เหล็ก

 •  31 มีนาคม 2562

แรงดูดสูงสุดของแม่เหล็กแบบต่างๆ


 • แรงดูดสูงสุด หมายถึง ค่าแรงที่ใช้ในการทำให้แม่เหล็กหลุดออกจากกัน
  • ซึ่งค่าแรงสูงสุดนี้ อาจไม่สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายๆกรณี เช่น
  •  งานที่ต้องการรับน้ำหนักวัตถุ จากการแขวน ทางเราแนะนำเป็นค่า แรงดูด 50% แรงดูดสูงสุด 
  • แต่กรณีที่ แม่เหล็กมีวัสดุอื่นกั้นกลาง แรงดูด ก็จะลดลงอีกครับผม
 • อ้างอิงข้อมูลจาก แรงดูดแม่เหล็กแบบที่ 1 แม่เหล็ก+แม่เหล็ก แนวตรง
 • คลิกที่รหัสสินค้า เพื่อดู / สั่งซื้อสินค้า
 • รหัสที่มีขีดทับ คือ สินค้าล็อตนั้นของหมดแล้วครับ
  • แต่สามารถคลิกไป เพื่อดูสินค้าขนาดเดียวกัน ล็อตใหม่ๆ ได้ครับ


 • วิธีทดสอบหาค่าแรงดูดสูงสุด


สินค้า
(ขีดทับ คือ หมด)
ขนาด แรงดูดสูงสุด
(แรงดึงหลุด)
แรงดูด 50%
(แนะนำ ใช้งาน)

แรงดูดสูงสุด 0 - 999 กรัมแรง

แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ (ไม่มีขาย) 10mm x 2mm ( Ferrite ) 78 กรัมแรง อ่านบทความ
00503-D10005 10mm x 0.5mm 104 กรัมแรง 52 กรัมแรง
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ (ไม่มีขาย) 15mm x 3mm ( Ferrite ) 246 กรัมแรง อ่านบทความ
00460-D0501 5mm x 1mm 305 กรัมแรง 152 กรัมแรง
00351-D0601 6mm x 1mm 319 กรัมแรง 159 กรัมแรง
00348-D0402 4mm x 2mm 426 กรัมแรง 213 กรัมแรง
00409-D0502 (หมด) 5mm x 2mm 515 กรัมแรง 258 กรัมแรง
00502-D0502 (หมด) 5mm x 2mm 524 กรัมแรง 262 กรัมแรง
00399-D1001 (หมด) 10mm x 1mm 541 กรัมแรง 270 กรัมแรง
00361-D1201 12mm x 1mm 562 กรัมแรง 281 กรัมแรง
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ (ไม่มีขาย) 20mm x 5mm ( Ferrite ) 574 กรัมแรง อ่านบทความ
00446-D0502 (หมด) 5mm x 2mm 641 กรัมแรง 320 กรัมแรง
00473-D0503 5mm x 3mm 728 กรัมแรง 364 กรัมแรง
00384-D1501 15mm x 1mm 731 กรัมแรง 365 กรัมแรง
00453-D0602 6mm x 2mm 810 กรัมแรง 405 กรัมแรง
00356-D0802 (หมด) 8mm x 2mm 853 กรัมแรง 426 กรัมแรง
00510-D10015 10mm x 1.5mm 869 กรัมแรง 434 กรัมแรง
00391-B1005015 10mm x 5mm x 1.5mm 945 กรัมแรง 473 กรัมแรง
00382-D10015 (หมด) 10mm x 1.5mm 950 กรัมแรง 475 กรัมแรง
00369-D12015 12mm x 1.5mm 977 กรัมแรง 489 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 1,000 กรัมแรง +

00419-B1515015 15mm x 15mm x 1.5mm 1,016 กรัมแรง 508 กรัมแรง
00369-D12015 12mm x 1.5mm 1,058 กรัมแรง 529 กรัมแรง
00461-D0603 (หมด) 6mm x 3mm 1,104 กรัมแรง 552 กรัมแรง
00357-D1002 (หมด) 10mm x 2mm 1,122 กรัมแรง 561 กรัมแรง
00450-D10015 (หมด) 10mm x 1.5mm 1,150 กรัมแรง 575 กรัมแรง
00470-B1010015 10mm x 10mm x 1.5mm 1,177 กรัมแรง 588 กรัมแรง
00406-D15015 (หมด) 15mm x 1.5mm 1,260 กรัมแรง 630 กรัมแรง
00475-D0803 (หมด) 8mm x 3mm 1,408 กรัมแรง 704 กรัมแรง
00442-B2005015 20mm x 5mm x 1.5mm 1,442 กรัมแรง 721 กรัมแรง
00447-D1202 (หมด) 12mm x 2mm 1,461 กรัมแรง 730 กรัมแรง
00381-D0803 (หมด) 8mm x 3mm 1,517 กรัมแรง 758 กรัมแรง
00504-D1202 12mm x 2mm 1,668 กรัมแรง 834 กรัมแรง
00505-D15015 15mm x 1.5mm 1,688 กรัมแรง 844 กรัมแรง
00408-D1502 15mm x 2mm 1,703 กรัมแรง 851 กรัมแรง
00370-D1502 15mm x 2mm 1,789 กรัมแรง 894 กรัมแรง
00493-D1003 10mm x 3mm 1,822 กรัมแรง 911 กรัมแรง
00368-D1003 (หมด) 10mm x 3mm 1,845 กรัมแรง 922 กรัมแรง
00422-B2010015 20mm x 10mm x 1.5mm 1,939 กรัมแรง 969 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 2,000 กรัมแรง +

00337-D0805 (หมด) 8mm x 5mm 2,090 กรัมแรง 1,045 กรัมแรง
00410-B101003 (หมด) 10mm x 10mm x 3mm 2,094 กรัมแรง 1,047 กรัมแรง
00500-B101003 10mm x 10mm x 3mm 2,115 กรัมแรง 1,057 กรัมแรง
00485-B3010015 30mm x 10mm x 1.5mm 2,206 กรัมแรง 1,103 กรัมแรง
00474-D0805 8mm x 5mm 2,225 กรัมแรง 1,112 กรัมแรง
00344-D1203 12mm x 3mm 2,340 กรัมแรง 1,170 กรัมแรง
00443-B200503 20mm x 5mm x 3mm 2,728 กรัมแรง 1,364 กรัมแรง
00388-D1005 (หมด) 10mm x 5mm 2,790 กรัมแรง 1,395 กรัมแรง
00431-D1503 15mm x 3mm 2,888 กรัมแรง 1,444 กรัมแรง
00363-D1503BK 15mm x 3mm Black Epoxy 2,976 กรัมแรง 1,488 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 3,000 กรัมแรง +

00511-D1503 15mm x 3mm 3,028 กรัมแรง 1,514 กรัมแรง
00435-B4010015 40mm x 10mm x 1.5mm 3,132 กรัมแรง 1,566 กรัมแรง
00439-B5010015 50mm x 10mm x 1.5mm 3,253 กรัมแรง 1,626 กรัมแรง
00451-D1005 10mm x 5mm 3,393 กรัมแรง 1,696 กรัมแรง
00454-D1503M3-N (หมด) 15mm x 3mm x M3 3,425 กรัมแรง 1,712 กรัมแรง
00455-D1503M3-S (หมด) 15mm x 3mm x M3 3,425 กรัมแรง 1,712 กรัมแรง
0478-D1205 12mm x 5mm 3,432 กรัมแรง 1,716 กรัมแรง
00506-D1503M3-N 15mm x 3mm x M3 3,504 กรัมแรง 1,752 กรัมแรง
00507-D1503M3-S 15mm x 3mm x M3 3,504 กรัมแรง 1,752 กรัมแรง
00420-B151503 15mm x 15mm x 3mm 3,670 กรัมแรง 1,835 กรัมแรง
00430-D1205H05 12mm x 5mm x Hole 5mm 3,720 กรัมแรง 1,860 กรัมแรง
00444-B201003 20mm x 10mm x 3mm 3,724 กรัมแรง 1,862 กรัมแรง
00456-D1503 (หมด) 15mm x 3mm (ผลิตพิเศษ) 3,788 กรัมแรง 1,894 กรัมแรง
00448-B201003M3-N 20mm x 10mm x 3mm x M3 3,792 กรัมแรง 1,896 กรัมแรง
00449-B201003M3-S 20mm x 10mm x 3mm x M3 3,792 กรัมแรง 1,896 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 4,000 กรัมแรง +

00462-D2003 (หมด) 20mm x 3mm 4,080 กรัมแรง 2,040 กรัมแรง
00495-D2003 20mm x 3mm 4,224 กรัมแรง 2,112 กรัมแรง
00452-D1010 10mm x 10mm 4,643 กรัมแรง 2,321 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 5,000 กรัมแรง +

00479-D1505M3-N 15mm x 5mm x M3 5,020 กรัมแรง 2,510 กรัมแรง
00489-D1505M3-S 15mm x 5mm x M3 5,020 กรัมแรง 2,510 กรัมแรง
00413-D1505 (หมด) 15mm x 5mm 5,027 กรัมแรง 2,513 กรัมแรง
00432-D1505M3-N (หมด) 15mm x 5mm x M3 5,043 กรัมแรง 2,521 กรัมแรง
00433-D1505M3-S (หมด) 15mm x 5mm x M3 5,043 กรัมแรง 2,521 กรัมแรง
00404-B101010 10mm x 10mm x 10mm 5,081 กรัมแรง 2,540 กรัมแรง
00341-B201005 20mm x 10mm x 5mm 5,109 กรัมแรง 2,554 กรัมแรง
00366-B202003 20mm x 20mm x 3mm 5,235 กรัมแรง 2,617 กรัมแรง
00277-B202003 (หมด) 20mm x 20mm x 3mm 5,428 กรัมแรง 2,714 กรัมแรง
00459-D2503 25mm x 3mm 5,493 กรัมแรง 2,746 กรัมแรง
00488-D1505 15mm x 5mm 5,515 กรัมแรง 2,757 กรัมแรง
00423-B301003 30mm x 10mm x 3mm 5,626 กรัมแรง 2,813 กรัมแรง
00374-D3003 30mm x 3mm 5,931 กรัมแรง 2,965 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 6,000 กรัมแรง +

00445-B401003 40mm x 10mm x 3mm 6,392 กรัมแรง 3,196 กรัมแรง
00414-D2005M4-N (หมด) 20mm x 5mm x M4 6,774 กรัมแรง 3,387 กรัมแรง
00415-D2005M4-S 20mm x 5mm x M4 6,774 กรัมแรง 3,387 กรัมแรง
00421-B151505 15mm x 15mm x 5mm 6,863 กรัมแรง 3,431 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 7,000 กรัมแรง +

00392-D2005 (หมด) 20mm x 5mm 7,007 กรัมแรง 3,503 กรัมแรง
00464-D2005 (หมด) 20mm x 5mm 7,029 กรัมแรง 3,514 กรัมแรง
00457-D2005M4-N 20mm x 5mm x M4 7,624 กรัมแรง 3,812 กรัมแรง
00458-D2005M4-S  20mm x 5mm x M4 7,624 กรัมแรง 3,812 กรัมแรง
00440-B501003 (หมด) 50mm x 10mm x 3mm 7,625 กรัมแรง 3,812 กรัมแรง
00424-B301005 30mm x 10mm x 5mm 7,969 กรัมแรง 3,984 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 8,000 กรัมแรง +

00509-B501003 50mm x 10mm x 3mm 8,134 กรัมแรง 4,067 กรัมแรง
00434-D2505 (หมด) 25mm x 5mm 8,164 กรัมแรง 4,082 กรัมแรง
00484-B202005 20mm x 20mm x 5mm 8,447 กรัมแรง 4,223 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 9,000 กรัมแรง +

00466-D2505 25mm x 5mm 9,011 กรัมแรง 4,505 กรัมแรง
00278-B202005 20mm x 20mm x 5mm 9,472 กรัมแรง 4,736 กรัมแรง
00428-B202005M4-N (หมด) 20mm x 20mm x 5mm x M4 9,927 กรัมแรง 4,963 กรัมแรง
00429-B202005M4-S (หมด) 20mm x 20mm x 5mm x M4 9,927 กรัมแรง 4,963 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 10,000 กรัมแรง +

00436-B401005 40mm x 10mm x 5mm 10,263 กรัมแรง 5,131 กรัมแรง
00375-D3005 30mm x 5mm 11,258 กรัมแรง 5,629 กรัมแรง
00426-D2010 (หมด) 20mm x 10mm 11,625 กรัมแรง 5,812 กรัมแรง
00508-D2010 20mm x 10mm 12,045 กรัมแรง 6,022 กรัมแรง
00441-B501005 (หมด) 50mm x 10mm x 5mm 12,288 กรัมแรง 6,144 กรัมแรง
00487-B501005 50mm x 10mm x 5mm 13,451 กรัมแรง 6,725 กรัมแรง
00437-B402005M4-N 40mm x 20mm x 5mm x M4 14,211 กรัมแรง 7,105 กรัมแรง
00438-B402005M4-S 40mm x 20mm x 5mm x M4 14,211 กรัมแรง 7,105 กรัมแรง
00486-B402005 40mm x 20mm x 5mm 14,764 กรัมแรง 7,382 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 15,000 กรัมแรง +

00425-B402005 40mm x 20mm x 5mm 15,096 กรัมแรง 7,548 กรัมแรง
00416-D2510 25mm x 10mm 16,380 กรัมแรง 8,190 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 20,000 กรัมแรง +

00417-D3010 30mm x 10mm 21,340 กรัมแรง 10,670 กรัมแรง
00411-B402010 40mm x 20mm x 10mm 26,684 กรัมแรง 13,342 กรัมแรง

แรงดูดสูงสุด 30,000 กรัมแรง +

00480-B502510 50mm x 25mm x 10mm 31,680 กรัมแรง 15,840 กรัมแรง
00412-B502510 (หมด) 50mm x 25mm x 10mm 32,100 กรัมแรง 16,050 กรัมแรง